Toczą się prace nad ustawą systemowo regulującą status artysty w Polsce - powiedział w czwartek w Sejmie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Zapewnił, że projekt jest "praktycznie gotowy". Minister informował także posłów, jak MKiDN wspiera instytucje i ludzi sektora kultury w czasie epidemii.

Gliński odpowiadając w Sejmie na pytanie posłów PiS nt. działań, jakie podjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z trudną sytuacją wielu artystów i ludzi kultury wywołaną epidemią, powiedział: "niezwłocznie po ogłoszeniu pierwszych ograniczeń związanych z epidemią przystąpiliśmy do prac nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności sektora kultury".

"Obliczamy, że ta pomoc w ramach tarcz antykryzysowych (...) może wynieść nawet do 4 mld zł. Dla porównania powiem, że budżet kultury w tym roku to jest 5 mld 250 mln zł, co warto porównać z rokiem ostatnim rządów naszych poprzedników, w 2015 r. wynosił ten budżet 3 mld 600 mln zł, a więc udało nam się przede wszystkim, przez czas naszych rządów, jeszcze nie było tej epidemii, zwiększyć siłę zasobów polskiej kultury w sposób nieznany po '89 roku" - zwrócił uwagę minister kultury.

Dodał, że MKiDN przyjęło na współprowadzenie i powołało wiele nowych instytucji. "Ponad 60 nowych podmiotów działających w kulturze, a więc także takich podmiotów, gdzie ludzie mają etaty, gdzie mają stabilną pracę" - mówił Gliński.

Wskazał, że drugim systemowym działaniem rządu była walka z tzw. śmieciówkami. "W tych instytucjach, które podlegają państwu polskiemu bezpośrednio, w zasadzie tego rodzaju umów o pracę nie ma, a w każdym razie zostało to zminimalizowane, natomiast faktycznie w całym sektorze kultury umowy cywilno-prawne są bardzo często spotykane" - przyznał szef MKiDN. Jak mówił, "to jest specyfika tego sektora i ludzie kultury w dużej mierze na to się godzili".

"Trzecią zmianę systemową przygotowywaliśmy, ona została zatrzymana niestety przez te ostatnie dwa miesiące przestawienia naszych działań na inny kierunek, ale toczą się prace nad ustawą systemowo regulującą status artysty w Polsce, wraz z powołaniem Funduszu Ubezpieczeń" - poinformował Gliński.

Jak mówił, "ta ustawa jest praktycznie gotowa, ona przez dwa lata była przygotowywana w debacie, w dyskusji z całym środowiskiem kultury".

Gliński przypomniał także rozwiązania rządu przygotowane dla ludzi kultury na czas epidemii. "To przede wszystkim tarcze antykryzysowe obejmujące swoją ochroną polskich przedsiębiorców, obejmują także przedsiębiorców na polu kultury i tutaj przede wszystkim to są kwestie dopłat do utrzymania miejsc pracy, dotacje, minipożyczki, zwolnienia z ZUS-u. To wszystko dotyczy także ludzi kultury" - podkreślił minister.

"Ja już nie jako minister kultury, ale jako przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego odpowiadam za kwestie organizacji pozarządowych i Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem w tej kwestii, zadbał o to, żeby w obu tarczach były także poruszane i zapewnione sprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych, ponieważ wiele instytucji kultury, wiele działań kulturalnych jest realizowanych w formie prawnej organizacji pozarządowych" - dodał.

W jego ocenie, "wielkim, istotnym zabezpieczeniem ludzi kultury jest postojowe, związane z sytuacją osób, które pracują w oparciu o umowy cywilno-prawne: zlecenia, o dzieło, a także samozatrudnionych". "Postojowe jest teraz przedłużone już do trzech miesięcy, a więc to zabezpieczenie podstawowe w wysokości 80 proc. płacy minimalnej dla tych osób, które utrzymywały się z pracy w tej formie jest zapewnione" - wskazał wicepremier Gliński.

Przypomniał, że MKiDN uruchomiło dla ludzi kultury m.in. program "Kultura w sieci". Dodał, że wnioski w tym programie zbierane są do 20 kwietnia. "Z tego co wiem, mamy już ponad 100 wniosków, z tym, że ja się spodziewam, że będzie ich kilka tysięcy, na ogół tak jest, że ostatnie trzy dni wnioski spływają" - dodał. Przekazał, że program skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów indywidualnych oraz, że w pierwszym etapie programu przeznaczono na jego realizację 20 mln zł.

Poinformował, że Ministerstwo Kultury zwiększyło także o 60 mln zł w ostatnim miesiącu pulę na 32 Programy Ministra. Minister kultury zapowiedział również dodatkowy program rekompensujący straty artystów po ustaniu epidemii, za ok. 50 mln zł.

"Oprócz tego w MKiDN funkcjonuje Fundusz Promocji Kultury, którego część jest przeznaczana na zapomogi socjalne dla twórców i artystów. Myśmy natychmiast zwiększyli pulę tego funduszu. On już jest wypłacany. 327 wniosków zostało już rozpatrzonych pozytywnie, te osoby mają już w tej chwili wypłacane zapomogi, następna komisja będzie jeszcze w tym tygodniu" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że już wcześniej MKiDN opracowało dla ludzi kultury program gwarancji "Kreatywna Europa" przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak mówił, "to jest 500 mln zł dla ludzi z sektorów kreatywnych".

Szef MKiDN zauważył, że "branża kultury, oprócz branży hotelowej, restauracyjnej, turystycznej została specjalnie włączona w pierwszej tarczy antykryzysowej jako ta, która może wystawiać vouchery, czyli przenosić swoje zobowiązania aktualne na przyszłość".

Minister kultury zapewnił, że kolejne rozwiązania są przygotowywane dla ludzi kultury.