Do 4 mld zł może wynieść całkowita wartość pomocy dla sektora kultury w różnych formach - podało w środę MKiDN. Obejmuje ona wsparcie w ramach "tarczy antykryzysowej", gwarancje bankowe oraz działania ministra kultury przeznaczone bezpośrednio na wsparcie dla ludzi i instytucji kultury - napisano.

"Do 4 mld zł może wynieść całkowita wartość pomocy dla sektora kultury w różnych formach. Obejmuje ona instrumenty wsparcia przygotowane przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej, gwarancje bankowe oraz działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone bezpośrednio na wsparcie dla ludzi i instytucji kultury" - głosi komunikat MKiDN.

Resort kultury zaznaczył, że "minister kultury czynnie uczestniczy w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz w pracach nad pakietem antykryzysowym". "Dzięki temu w agendzie działań wspierających gospodarkę znalazły się ważne problemy twórców, artystów, ludzi kultury, co ostatecznie doprowadziło do uwzględnienia w ustawie zapisów dotyczących pomocy dla osób pracujących w oparciu o umowy o dzieło i umowy-zlecenia" - napisano. "Na pomoc mogą liczyć również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury" - dodano.

Resort kultury zwrócił uwagę, że "tarcza antykryzysowa obejmuje także przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury – przysługują im te same świadczenia, co pozostałym przedsiębiorcom, w tym m.in. ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, dopłaty do pensji, zwolnienie ze składek ZUS, zawieszenie spłat kredytów oraz wakacje od obowiązków administracyjnych". "Według szacunków, do przedsiębiorstw ma trafić 100 mld zł" - przekazano w komunikacie.

Poinformowano, że "zmieniona została formalna definicja dzieła filmowego, co umożliwia realizację premier filmowych poza kinami". "Wprowadzone zostały ułatwienia w aplikowaniu o środki na produkcję filmową, zarówno w ramach dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jak i mechanizmu tzw. zachęt dla produkcji audiowizualnych, na który przewidziane jest w tym roku 100 mln zł" - podał resort.

MKiDN przekazało, że "tarcza antykryzysowa umożliwia także instytucjom czy przedsiębiorstwom działającym w obszarze kultury zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości do wykorzystania w ciągu roku". "To również pomoże zaktywizować kulturę po zakończeniu stanu epidemii" - zaznaczono.

Resort kultury przekazał, że tzw specustawa dotycząca zapobiegania i zwalczania koronawirusa upoważniła ministra kultury "do przeznaczenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu środków budżetowych oraz środków z Funduszu Promocji Kultury na wsparcie finansowe osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności".

W komunikacie dodano, że "na mocy tego upoważnienia minister kultury 3 kwietnia 2020 r. ogłosił nowy program dotacyjno-stypendialny przeznaczony dla podmiotów, które chcą rozszerzyć oferowane formy kontaktu ze sztuką o działalność i udostępnianie twórczości w internecie". Poinformowano, że "łączny budżet tego programu w pierwszym etapie wynosi 20 mln zł, wypłaty przewidywane są od 1 maja 2020 r., a przypadku przedłużających się ograniczeń, budżet programu zostanie zwiększony".

Jak napisano, "dokładne oszacowanie strat w sektorze kultury będzie możliwe dopiero po zakończeniu stanu epidemii". "W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają jednak prace nad uruchomieniem kolejnego programu rekompensującego te straty. Wstępnie planowany budżetu tego programu to 50 mln zł" - podano w komunikacie.

Ministerstwo Kultury poinformowało również, że "o ok. 25 mln zł zwiększony został budżet Programów Ministra, który obecnie wynosi ok. 380 mln zł". "Dodatkowe środki są kierowane na programy, w których trwa proces odwoławczy. W projekty realizowane w ramach 32 programów zaangażowane są setki artystów i twórców z całej Polski. Minister kultury i dziedzictwa narodowego rekomendował elastyczne podejście do kwestii realizacji i rozliczeń zadań podejmowanych w ramach już przyznanych dotacji" - podkreślono.

Zwrócono uwagę, że "zwiększona została także pula środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla artystów – to pomoc, o którą artyści w trudnej sytuacji życiowej zawsze mogą się zwrócić do ministra kultury". "Jednocześnie wprowadzono rozwiązania ułatwiające ubieganie się o tę pomoc, odchodząc od wymogu przedstawiania dodatkowych zaświadczeń oraz umożliwiając aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej" - przekazał resort kultury.

Jak napisano, "MKiDN planuje również zwiększenie dotacji dla prowadzonych i współprowadzonych instytucji kultury, które ponoszą straty w związku z ograniczeniem ich działalności z uwagi na obowiązujący stan epidemii". "Minister kultury prowadzi i współprowadzi ok. 100 instytucji kultury na różnym etapie organizacyjnym" - podano w komunikacie.

Resort kultury wskazał, że "przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać także z opiewającego na ponad 500 mln zł programu gwarancji Kreatywna Europa wdrożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego".

Zaznaczono także, że "MKiDN pozostaje w bieżącym kontakcie z dyrektorami instytucji i organizacjami branżowymi, monitorując problemy sektora kultury, tak aby odpowiadać na jego najpilniejsze problemy wynikające ze stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, także poprzez prace nad aktualizacją Tarczy Antykryzysowej".