Kina plenerowe, plany filmowe, próby, nagrania oraz indywidualne lekcje zostały ponownie dopuszczone do działania w ramach III etapu znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

W ramach III etapu znoszenia ograniczeń w sektorze kultury, które wprowadzono w związku z epidemią COVID-19, dopuszczone do wznowienia działalności zostały:

  • kina plenerowe (w tym także samochodowe),
  • prace na planach filmowych,
  • próby i ćwiczenia (w teatrach, filharmoniach, operach, a także: zespołach, orkiestrach i grupach artystycznych),
  • nagrania fonograficzne i audiowizualne oraz
  • lekcje indywidualne.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, zaznacza, że: "określenie czasu i trybu przywracania działalności oraz szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji".

Kina samochodowe i plenerowe

Kina samochodowe i plenerowe mogą wznowić działalność, ale pod warunkiem zachowania dystansowania społecznego. "Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe." - napisano w komunikacie MKiDN opublikowanym w serwisie gov.pl.

Plany filmowe

Zgodnie z nowymi zasadami wszyscy członkowie ekip filmowych muszą pracować w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania zadań i obowiązków. Na zasadzie wyjątku maseczek nie muszą nosić aktorzy ze względu na charakteryzację i fryzury (wówczas zalecane jest dystansowanie od innych osób pracujących na planie filmowym). Ponadto resort kultury rekomenduje maksymalne ograniczenie osób, które przebywają jednocześnie na planie filmowym oraz organizowanie pracy w taki sposób, by nie tworzyć dużych skupisk ludzi.

Próby, nagrania, lekcje i ćwiczenia

W kolejnym etapie znoszenia ograniczeń resort kultury zapowiada powrót do publicznych form kultury i rozrywki, dlatego już teraz umożliwiono odbywanie prób i ćwiczeń bez udziału publiczności oraz dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Próby mogą zatem wznowić teatry, filharmonie i opery. Mogą się też odbywać ćwiczenia i lekcje w teatrach baletowych.

Próby, lekcje i ćwiczenia mogą wznowić zarówno instytucje kultury, jak i zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury.

Umożliwiono także przywrócenie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych, które mają: "pozwolić na kontynuację procesu kształcenia i przygotowanie do egzaminów dyplomowych studentom specjalności instrumentalnych, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych (np. organy, klawesyn, perkusja, kontrabas, harfa). Zmiany pozwolą również studentom ostatnich lat uczelni plastycznych na ukończenie prac dyplomowych, które muszą być realizowane w pracowniach specjalistycznych." - napisano w komunikacie.