Serwisy streamingowe i operatorzy VOD jako jedyni uczestnicy rynku medialnego w Polsce nie mają obowiązku uiszczania tantiem na rzecz twórców i wykonawców. Ten brak równowagi powinien zostać jak najszybciej zniesiony - zaapelował w środę prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski.

W liście skierowanym do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Bromski nawiązał do rozpatrywanej przez izbę wyższą ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w której znalazły się m.in. zapisy zmieniające ustawę o kinematografii. Wprowadzone zmiany nakładają na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie obowiązek dokonywania wpłat na rzecz PISF w wysokości 1,5 proc. przychodu, uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych.

Jak podkreślił prezes SFP, działanie, które "zostało uzasadnione przez projektodawcę chęcią pomocy dla rynku kinematografii w Polsce w związku z pandemią" jest "ważnym gestem zapewniającym o solidarności rządu z tysiącami polskich twórców filmowych". "Dzięki proponowanemu przez rząd rozwiązaniu dramatyczny wpływ pandemii na rynek kinematografii może zostać ograniczony, a filmowcy częściowo uchronieni przed gospodarczymi i społecznymi skutkami kryzysu" - ocenił.

Według Bromskiego, niezależnie od stanu epidemii wprowadzenie tego typu opłaty nie powinno być jednak uzasadniane "wyłącznie nadzwyczajnymi okolicznościami". "Zaproponowane rozwiązanie stanowi implementację jednego z przepisów dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych, znowelizowanej dyrektywą nr 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r., które muszą być przyjęte przez Polskę do 19 września br." - czytamy w liście.

Prezes SFP zaznaczył, że serwisy streamingowe i operatorzy VOD "i tak działają w Polsce na uprzywilejowanych zasadach", bo jako jedyni uczestnicy rynku medialnego "nie mają obowiązku uiszczania tantiem na rzecz twórców i wykonawców". "Nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi i satelitarni, dystrybutorzy płyt DVD, kina, hotele – wszystkie te podmioty przekazują wynagrodzenia autorom i wykonawcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Serwisy internetowe jak dotąd pozostają w Polsce poza jakąkolwiek tego typu regulacją – nie płacą żadnych tantiem" - wspomniał.

Dodał, że "ten brak równowagi powinien zostać jak najszybciej zniesiony, co jest szczególnie widoczne w obecnym okresie pandemii". "Aby zapewnić twórcom godziwe i stabilne wynagrodzenie z eksploatacji internetowej ich dzieł, wystarczy prawidłowo implementować przepisy dyrektywy 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Termin na wdrożenie tej dyrektywy przez wszystkie państwa unijne upływa w czerwcu przyszłego roku, ale w większości krajów przepisy te albo już zostały przyjęte albo są na zaawanasowanej ścieżce legislacyjnej" - napisał przedstawiciel środowiska filmowego.

Bromski zwrócił uwagę, że "najistotniejszy dla branży audiowizualnej jest art. 18 dyrektywy 2019/790, który nakazuje zapewnić twórcom i wykonawcom wynagrodzenie proporcjonalne do zysków z poszczególnych pól eksploatacji". "W Polsce przepis jest już częściowo wdrożony, nie obejmuje jedynie wspomnianej eksploatacji internetowej. Art. 18 będzie więc w pełni implementowany w zakresie branży audiowizualnej poprzez uzupełnienie mechanizmu dodatkowych wynagrodzeń dla twórców z art. 70 ustawy o prawie autorskim o pole eksploatacji +Internet+" - stwierdził.

Jego zdaniem "wprowadzając do polskiego porządku prawnego oba rozwiązania legislacyjne, zarówno opłatę na rzecz PISF, jak i w bliskiej przyszłości tantiemy na rzecz autorów, będziemy w stanie zapewnić twórcom stabilne warunki pracy". "Zmiany te z pewnością przyczynią się do rozwoju kultury polskiej i europejskiej" - ocenił prezes SFP.