PREZENTACJA | Rozmowa z prof. Krzysztofem Koehlerem, zastępcą ds. programowych dyrektora Instytutu Książki
Za nami ogłoszenie wyników VI edycji Rankingu Najlepszych Bibliotek. Jakie miejsce będą zajmowały biblioteki w programie Instytutu Książki w przyszłym roku?
Biblioteki to dla wielu ludzi w Polsce, młodych i starszych, najważniejsze miejsce spotkania z książką. Stąd biblioteki są dla Instytutu bardzo ważne. Jest kilka programów, dawnych i nowych, za pomocą których staramy się polskie biblioteki wspomóc. To przede wszystkim – „Partnerstwo dla książki” – program chyba najobszerniejszy tematycznie, kierowany do wszystkich instytucji z książkami związanych – bibliotek, księgarni, wydawców. Również „Infrastruktura bibliotek”, program adresowany bezpośrednio do bibliotek, mający na celu ich doinwestowanie. Jest także „Biblioteka Nowa”, w którym to programie chodzi o prezentację najnowszych światowych trendów (w tym roku seminarium poświęcone było architekturze bibliotek, przyjaznych środowisku). Mamy wreszcie różnego rodzaju cykle szkoleń skierowanych do pracowników bibliotek, a także realizowany we współpracy z bibliotekami wojewódzkimi, program Dyskusyjnych Klubów Książki, który będziemy rozwijać. Jest tego bardzo wiele, ale warto też wspomnieć o programach o książce w różnego rodzaju mediach. W jednym z nich, realizowanym dzięki finansowaniu Instytutu Książki dla TVP 2, zatytułowanym „Dachy Krakowa, czyli literatura jest rozmową” pojawia się swego rodzaju refren: „Jeśli chcesz wiedzieć więcej, idź do biblioteki”. To motto naszego działania! Biblioteki są ważne, Instytutowi bardzo na nich zależy. Wciąż jednak chcemy robić więcej...