O zapewnienie instytucjom kultury bezpiecznego stabilnego funkcjonowania, także w wymiarze finansowym - apeluje w wystosowanym w poniedziałek liście do samorządowców minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

W liście skierowanym w poniedziałek do marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, starostów i wójtów minister podkreślił, że zawieszenie działalności wielu instytucji i odwołanie wszystkich wydarzeń publicznych, będące jednym ze sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID 19, wywiera niezwykle poważny wpływ na świat kultury. Polski rząd podejmuje liczne działania pomocowe.

"Dzięki temu polscy artyści mogą dziś liczyć na wielowymiarowe wsparcie ze strony państwa polskiego, którego wartość szacowana jest nawet na ok. 4 mld zł. Dla porównania, planowany roczny poziom wydatków na kulturę z budżetu państwa w tym roku wynosi 5,25 mld zł, a jeszcze w 2015 r. wynosił 3,6 mld zł" - podkreślił Gliński.

Przypomniał, że zgodnie z zasadą subsydiarności opieka nad sferą kultury w Polsce powierzona została samorządowym włodarzom województw, powiatów i gmin.

"Dlatego do Państwa kieruję ten szczególny apel ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zapewnienie stabilnego, także w wymiarze finansowym, funkcjonowania instytucji kultury, artystów i organizacji działających w sferze kultury w tym bezprecedensowym w naszej historii okresie. Niezwykle ważne jest obecnie utrzymywanie wsparcia ze strony samorządów dla wszystkich instytucji kultury, również tych pozarządowych, na niezmniejszonym poziomie. Utrzymanie grantów, dotacji, stypendiów, a także przeznaczanie dodatkowych środków budżetowych na organizację i promocję działań kulturalnych, właśnie w ramach samorządów, jest komponentem niezbędnym do przywrócenia równowagi w świecie kultury" - napisał minister kultury.

Gliński liczy też na konkretne gesty pomocy wobec instytucji i twórców leżące w zakresie kompetencji władz samorządowych, np. obniżkę czynszów lokali komunalnych użytkowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, jak też lokali zajmowanych przez pracownie twórcze i artystyczne. Zaleca wzmocnienie finansowania dotychczas funkcjonujących programów socjalnych i stypendialnych dla twórców lub uruchomienie nowych, nastawionych na innowacyjne formy obcowania ze sztuką i jej prezentacji. "Kultura polska liczy na swoich samorządowców!" - napisał Gliński.

Przypomniał, że w ramach rozwiązań Tarczy Antykryzysowej wynegocjowanych przez resort, przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, a także organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w ustawie - m.in. wsparcia państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło jest możliwość wypłaty tzw. "postojowego", czyli środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przyjęta przez rząd Tarcza Antykryzysowa umożliwia również instytucjom oraz przedsiębiorstwom działającym m.in. w obszarze kultury zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości do wykorzystania w ciągu roku.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnił dotychczas ponad siedmiokrotny wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów z Funduszu Promocji Kultury oraz specjalne środki na rozwój nowych form udostępniania kultury w internecie. W odpowiedzi na masowy napływ wniosków, minister podjął też decyzję o czterokrotnym zwiększeniu - z 20 do 80 mln zł - puli środków przeznaczonych na dotacje i stypendia w ramach programu "Kultura w Sieci".

Szef MKiDN zapewnił, że przygotowywane są kolejne programy pomocowe o szerokim zasięgu. Obecnie trwają prace nad działaniami, które po ustaniu epidemii będą służyć rekompensowaniu poniesionych strat. Minister Gliński powołał Zespół Antykryzysowy przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem organizacji i stowarzyszeń twórczych oraz zawodowych środowisk twórczych, który niezwłocznie rozpocznie swoją działalność.