Wsparcie państwa dla twórców i artystów, wzrost środków na pomoc socjalną, wspieranie rozwoju nowych form udostępniania kultury w sieci i aktywizację po przywróceniu działalności - zakłada przygotowana przez rząd Tarcza Antykryzysowa, która obejmie ludzi i instytucje kultury.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę po posiedzeniu Rady Gabinetowej pakiet działań wspierających przedsiębiorców, pracowników i inwestycji publicznych w obliczu epidemii koronawirusa, nazwany Tarczą Antykryzysową. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

Ministerstwo kultury w przesłanym PAP komunikacie podało, że rozwiązania te obejmą również ludzi i instytucje kultury.

Podkreślono, że "MKiDN niezwłocznie po ogłoszeniu ograniczeń w działalności instytucji kultury w związku z zagrożeniem epidemicznym przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w sektorze kultury".

Dodano, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński bierze udział w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a przedstawiciele MKiDN uczestniczą też w pracach koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmierzających do ograniczenia strat polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki.

Poinformowano, że "przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z proponowanych dla nich w specjalnej ustawie rozwiązań".

"Tarcza Antykryzysowa obejmuje m.in. wsparcie państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia" - podał resort kultury.

Ponadto przekazano, że specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują dwa nowe programy dotacyjne: "Twórczość w Internecie – dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej" oraz "dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu (uruchomiony po rozluźnieniu rygorów stanu zagrożenia epidemicznego)".

Specjalne rozwiązania w obszarze kultury to także: elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra, zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych, zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne.

Ułatwienia dla ludzi kultury oznaczają również: zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury oraz rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

MKiDN będzie informował o szczegółach przedstawionych rozwiązań w miarę ich wprowadzania w życie.

Jednocześnie, jak napisano, "minister kultury dziękuje twórcom, artystom i ludziom pracującym w sektorze kultury za odpowiedzialne podejście do sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, wyrażając swoje najwyższe uznanie dla inicjatyw związanych z prezentowaniem twórczości i udostępnianiem zbiorów i zasobów cyfrowych w mediach elektronicznych". Przekazano, że "MKiDN będzie promowało takie rozwiązania, a jeden z nowych programów dotacyjnych ma właśnie wspierać rozwój tego typu propozycji".