Zwolnienie z tantiem odprowadzanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w bezpośrednim kontakcie z klientem jak np. restauracje. Zwolnienie z opłaty tej nie dotyczy nadawców radiowych, telewizyjnych i VoD - poinformowało we wtorek MKiDN.

W komunikacie resort kultury podał, że zwolnienie z odprowadzania tantiem na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przewidziane w projekcie ustawy z dnia z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie dotyczy nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15 l ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu, wstrzymanie poboru wynagrodzeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy tych przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi w „miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez ich klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych. Oznacza to, że zwolnieni z opłat będą przedsiębiorcy dokonujący publicznego odtwarzania, (restauracje, sklepy, bary, salony fryzjerskie, kluby fitness itd.) oraz wyświetlania (kina), świadczący usługi w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Zwolnienie z tantiem nie będzie dotyczyło nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD, ponieważ świadczą oni usługi „na odległość”, tzn. w miejscu innym niż znajdują się ich klienci, czyli widzowie i słuchacze.

Rozwiązanie zaproponowane w ustawie jest zgodne z intencją odciążenia przedsiębiorców, którzy w tej chwili mają zmniejszone dochody z uwagi na ograniczenie działalności przy zachowaniu możliwości wsparcia twórców i artystów poprzez zwiększenie reprezentacji polskich utworów na antenach radiowych i telewizyjnych, o co minister kultury i dziedzictwa narodowego apelował w liście do nadawców 18 marca 2020 r. - podało MKiDN.

Naszym priorytetem jest ograniczenie skutków oddziaływania pandemii przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla szczególnie dotkniętych skutkami obecnych rygorów grup społecznych – i przedsiębiorców, i twórców. - podkreślono w komunikacie.