Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, całkowity koszt zaplanowanych inwestycji wynosi blisko 13,7 mln zł. Środki te rozdysponuje siedmiu partnerów przy wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury. Są to: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (lider projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Skansen Dobczyce - część Muzeum im. Władysława Kowalskiego.

Każdy z partnerów podejmuje działania na rzecz ratowania i odnowy skansenów na swoim terenie. Celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej, w tym sakralnej, poprzez zapewnienie ich ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem oraz wzrost dostępności do kultury.

W ramach projektu Sądecki Park Etnograficzny mieszczący się w strukturze Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przeprowadzi kompleksowy remont zabytkowych budynków znajdujących się w sektorach skansenu: pogórzańskim, łemkowskim, dworskim oraz kolonistów niemieckich.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie zarządzające Muzeum Dworem w Dołędze i Zagrodą Felicji Curyłowej w Zalipiu zaplanowało szereg prac w tych obiektach. W pierwszym z nich oprócz konserwacji i restauracji budynku dworu i spichlerza, odbudowana będzie chata drewniana.

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu przejdzie prace konserwatorskie i restauratorskie przy wszystkich obiektach wchodzących w jej skład (budynek mieszkalny, obora, stodoła, chata biedniacka, bróg i studnia). Z innej części Zalipia na teren zagrody będzie przeniesiona chata Stefanii Łączyńskiej.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaplanowało prace konserwatorskie w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, a także przeniesienie tam obiektu drewnianego i zaadaptowanie go na cele wystawowe. Prowadzone będą także prace konserwatorskie w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zaplanowało m.in. słomianych i gontowych pokryć dachowych na zabytkowych obiektach drewnianych oraz murowanym ogrodzeniu skansenu.

Muzeum Orawski Park Etnograficzny wykona remont i konserwację zabytkowych domostw i odbuduje Zagrodę Pawlaczek składającą się z dwóch budynków.

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej planuje prace remontowo-konserwatorskie, a także przedsięwzięcia multimedialne: muzeum historii regionu (w Chałupie Anny Kozioł), przedstawienie codziennego życia w gospodarstwie na przełomie XVIII-XIX wieku (w Chałupie Banasika), przedstawienie procesu obróbki lnu (w Chałupie Wójta Maja).

Skansen Dobczyce - część Muzeum im. Władysława Kowalskiego zamierza przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie na wzgórzu zamkowym w Dobczycach.

Zaplanowano, że różnego rodzaju prace będą wykonane w sumie w 104 zabytkowych obiektach kubaturowych, w tym cztery z nich zostaną translokowane. 80 budynków zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zmodernizowanych będzie też osiem wystaw stałych.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 13,7 mln zł, a kwota dofinansowania z UE przekracza 9,1 mln zł. Unijne wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, natomiast pozostałą część finansuje Urząd Marszałkowski (9,5 proc.) oraz instytucje kultury i gminy.