Prawie 120 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zostało przeznaczonych na ochronę i opiekę nad zabytkami. Zarząd regionu rozstrzygnął dwa konkursy, w których o unijne dofinansowanie ubiegały się projekty o dużej oraz mniejszej wartości.

Zarząd województwa zdecydował, że wsparciem zostanie objętych 35 obiektów o szczególnych walorach kulturowych. Jak poinformował we wtorek wicemarszałek województwa Stanisław Sorys, samorząd wspiera ochronę zabytków na wiele sposobów - poza środkami z budżetu województwa, o które mogą ubiegać się obiekty wpisane do rejestru zabytków, Małopolska dysponuje pokaźną kwotą zarezerwowaną w regionalnym programie operacyjnym.

„Musimy dbać o nasze regionalne dziedzictwo kulturalne, aby mogły zachwycać się nim kolejne pokolenia Małopolan” - podkreślił wicemarszałek.

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem dotyczącym „dużych” projektów związanych z ochroną i opieką nad zabytkami unijne wsparcie otrzyma 18 instytucji na łączną kwotę niemal 94 mln zł. Dofinansowanie dostaną m.in. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, zamek w Suchej Beskidzkiej, Kopiec Kościuszki, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile, Opera Krakowska i opactwo Benedyktynek w Staniątkach.

Reklama

Dofinansowanie pozwoli przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie i roboty budowlane zabezpieczające zabytki przed zniszczeniem. O wsparcie mogły ubiegać się też projekty zakładające działania związane z prezentacją zabytkowych kolekcji i zbiorów lub z rozwojem i udostępnieniem szlaków kulturowych. Maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie można było się ubiegać w tym konkursie wynosiła 8 mln zł.

W konkursie na projekty mniejsze, gdzie unijne dofinansowanie wynosi od 500 tys. do 3 mln zł wybrano 17 zadań na łączną kwotę 23,7 mln zł. Niebawem prace remontowo-konserwatorskie rozpoczną się m.in. w Zamku Lipowiec, Cmentarzu Żydowskim w Tarnowie, Domu Ludowym im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, ruinach zamków w Ojcowie oraz Rytrze. Odnawiane będą też zabytkowe parki: w Lipinkach, Nowym Sączu, Burzynie, Gorlicach i Bolesławiu.