Wystawę prac Wacława Szpakowskiego – prekursora abstrakcji geometrycznej w sztuce – można od środy oglądać w Muzeum Miejskim Wrocławia. „Prace artysty były pokazywane na prestiżowych wystawach za granicą, ale w Polsce nie są powszechnie znane” - mówi kurator wystawy Elżbieta Łubowicz.
Reklama

Ekspozycja zatytułowana „Wacław Szpakowski (1883-1973) Linie rytmiczne” to jedna z pierwszych monograficznych wystawa, artysty, który od 1945 r. był związany ze stolicą Dolnego Śląska. Wystawa jest częścią programu sztuk wizualnych, który został przygotowany z okazji pełnienia przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Twórczość Szpakowskiego zaczęła zdobywać uznanie krytyków dopiero po śmierci artysty. „Jego prace wędrowały po różnych prestiżowych wystawach polskiej sztuki współczesnej za granicą, ale nie miało to specjalnego odzewu w Polsce, choć jest to twórczość niezwykle nowatorska i ciekawa” - podkreśliła Łubowicz.

Szpakowski jest dobrze znany w wąskich kręgach znawców sztuki współczesnej. „Uznanie dla sztuki Szpakowskiego rosło powoli, ponieważ jego abstrakcyjne rysunki są trudne w odbiorze. Dopiero upowszechnienie się estetyki wprowadzonej przez konceptualizm zaowocowało większym zainteresowaniem jego twórczością” - mówiła kurator.

Łubowicz podkreśliła, że twórczość Szpakowskiego sytuuje się pomiędzy sztukami wizualnymi, naukami ścisłymi, a w szczególności matematyką, oraz muzyką. „Jego rysunki to jednocześnie partytury muzyczne oraz wizualizacje zasad matematycznej symetrii” - zaznaczyła.

Jak dodała te trzy aspekty twórczość Szpakowskiego są silnie zaznaczone na wrocławskiej wystawie. „Na ekspozycji można m.in. wysłuchać utworów muzycznych skomponowanych do rysunków. Prezentowane są również animacje, bo rysunki Szpakowskiego to obraz czasowe, one biegną od lewej do prawej i animacje pomagają prześledzić ten proces. Elementem wystawy jest również interaktywna instalacja, w której można narysować własne linie według algorytmów odczytanych z rysunków Szpakowskiego” - powiedziała kurator.

Na wystawie, oprócz rysunków, fotografii i szkiców Szpakowskiego, prezentowane są równie archiwalia związane z życiem i twórczością artysty.

Wacław Szpakowskie urodził się w 1883 r. w Warszawie. Od 1945 r. mieszkał we Wrocławiu. Artysta jest uznawany za prekursora abstrakcji geometrycznej w sztuce. Jego prace częściej były pokazywane za granicą niż w Polsce, m.in. w Paryżu, Bonn, Brukseli i Nowym Jorku. Szpakowski zmarł w 1973 r. we Wrocławiu.

Wystawę w Muzeum Miejski Wrocławia można oglądać do końca lipca.