W dniu 14. urodzin Wikipedii holenderska fundacja Praemium Erasmianum ogłosiła, że to społeczność współtworząca największą encyklopedię świata została wyróżniona tegoroczną Nagrodą Erazma. To jedna z najbardziej prestiżowych europejskich nagród przyznawanych za szczególnie znaczący wkład w rozwój europejskiej kultury, społeczeństwa lub nauk społecznych.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Akademii Królewskiej w Amsterdamie członkowie kapituły podkreślali, że nagrodą uhonorowano nie sam projekt Wikipedii czy jej założycieli, ale całą społeczność wikipedystów: wolontariuszy z całego świata wspólnie tworzących 287 wersji językowych tej największej encyklopedii świata.

Fundacja uzasadniając swój wybór, wskazała, że misja Wikipedii, polegająca na udostępnianiu wolnej wiedzy jest szczególnie istotna w tych obszarach świata, w których wciąż jeszcze istnieje problem z neutralnością i otwartym dostępem do informacji. Podkreśliła również, że jej uważne i krytyczne nastawienie do źródeł oraz działanie na rzecz poszerzania wiedzy odzwierciedlają ideały Erazma z Rotterdamu, patrona nagrody.

Jimmy Wales, założyciel Wikipedii, przyznał, że jest poruszony tym wyróżnieniem, szczególnie, iż po raz pierwszy spotkało ono tak dużą społeczność – miliony wolontariuszy z całego świata, tworzących Wikipedię. Dyrektor wykonawcza Wikimedia Foundation, Lila Tretikov podkreśliła, że idee, które zostały docenione przez fundację Praemium Erasmianum będą w dalszym ciągu przyświecały społeczności wikipedystów.

Nagrodę Erazma (Erasmusprijs) ufundował w 1958 roku książę Bernhard, dziad obecnego króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra. Przyznawana jest co roku osobie lub grupie osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój europejskiej kultury, społeczeństwa lub nauki. Jej laureatami byli jak dotąd m.in. Szymon Wiesenthal, Václav Havel, Robert Schuman i Adam Michnik, ale też wybitni myśliciele (Leszek Kołakowski, Isaiah Berlin, Claude Lévi-Strauss, Jean Piaget, Karl Jaspers) i artyści (Marc Chagall, Oskar Kokoschka, Charlie Chaplin, Ingmar Bergman).

Dla członków kapituły uhonorowanie społeczności wikipedystów jest w pewnym stopniu powrotem do początków Nagrody Erazma: jak dotąd tylko raz, właśnie w 1958 roku, przyznano ją ogromnej społeczności – narodowi austriackiemu.

Poza pamiątkową wstęgą zdobywca nagrody otrzymuje również nagrodę pieniężną w wysokości 150 tysięcy euro. Przedstawiciele Fundacji Wikimedia zapowiedzieli, że nagrodę przeznaczą na wsparcie społeczności na całym świecie za pomocą grantów i dotacji celowych.