„Jane Austen i jej racjonalne romanse” czyta się nie gorzej niż powieści tytułowej bohaterki recenzowanego tomu.

Zdaje się, że ekspansja internetu na pewnym poziomie zanegowała sens pisania biografii. Jedno kliknięcie dzieli każdego użytkownika domowego komputera od nieprzebranych źródeł na temat danego pisarza, aktorki, reżysera, polityka, poetki. Przedpełska-Trzeciakowska jest tego świadoma, dlatego też jawnie przepuszcza portret jednej z najwybitniejszych brytyjskich powieściopisarek dziewiętnastowiecznych przez subiektywny filtr. „Jane Austen i jej racjonalne romanse” to tyleż opowieść o życiu i twórczości pisarki, co podsumowanie specyficznej relacji od lat łączącej autorkę z bohaterką jej książki. Tłumaczka powieści Austen, znawczyni dzieł sióstr Brontë i badaczka literatury brytyjskiej nie stroni od osobistego spojrzenia, nierzadko korzysta z formy zbliżonej do felietonowej, co nadaje opisywanej pozycji specyficznego posmaku i oddala od suchej, naukowej biografii. Przedpełska- Trzeciakowska mówi o translatorskich wyzwaniach, dzieli się rozmaitymi spostrzeżeniami i buduje niejednorodny kontekst dla opowieści o nietuzinkowej pisarce. Czasem sama Jane Austen wydaje się jedynie gościem w świecie nakreślonym przez autorkę opowiadającą o ówczesnej sytuacji kulturalnej, społecznej, politycznej, tłem dla rozważań natury ludzkiej. I nawet kiedy Przedpełska- Trzeciakowska powtarza znane już fakty z życiorysu pisarki, spogląda na nie świeżym okiem. „Jane Austen i jej racjonalne romanse” znakomicie uzupełnia księgozbiór dziewiętnastowiecznych brytyjskich dzieł prozatorskich o trafne analizy, celne interpretacje, interesujące konteksty i prywatne refleksje. Przedpełska-Trzeciakowska nakreśliła kolejną – po „Na plebanii w Haworth” – monografię, która zapewne stanie się pozycją kanoniczną w studiach nad literaturą tamtego okresu. Prócz waloru faktograficznego zwrócić uwagę należy także na literacki; „Jane Austen i jej racjonalne romanse” czyta się nie gorzej niż powieści tytułowej bohaterki recenzowanego tomu.

Jane Austen i jej racjonalne romanse | Anna Przedpełska-Trzeciakowska | W.A.B. 2014 | Recenzja: Bartosz Czartoryski | Ocena: 5 / 6