Mieszkającą w Wielkiej Brytanii Anna Whitty ma mgliste wspomnienia o dziadku. Zmarł w 1964 r., gdy miała osiem lat. – Był wysoki i groźny – opowiada mi przez telefon. Do niedawna Anna, zwana „Hanią”, niewiele wiedziała o wojennych losach dziadka.
Ale teraz fascynująca historia jego życia jest odkrywana. Wojciech Rychlewicz kierował Konsulatem Generalnym RP w Stambule w pierwszych latach II wojny światowej. Wydał setkom, a być może tysiącom Żydów fałszywe zaświadczenia, że są polskimi katolikami. Dzięki temu „oszukał” systemy migracyjne kilku państw i umożliwił im wyjazd do obu Ameryk oraz Palestyny.