Ogłoszono tytuły 20 książek nominowanych w tym roku do Literackiej Nagrody Nike. Siedmiu finalistów poznamy we wrześniu, a laureata - w pierwsza niedzielę października.

Wśród nominacji do Nagrody Literackiej „Nike” 2020 znajdziemy sporo eseistyki m.in. „W czasach szaleństwa” Magdaleny Grochowskiej (Agora) – eseje o Pawle Hertzu, Dmitriju Fiłosofowie, Jerzym Stempowskim i Helmucie von Moltke, których biografie rysują panoramę wieku XX, „Pusty las” Moniki Sznajderman (Czarne) opowieść o opustoszałych po akcji Wisła wsiach łemkowskich i „Substancję nieuporządkowaną” Adama Zagajewskiego (Znak) - eseje o potrzebie wolności i dobrodziejstwach płynących z przestrzegania prawa. Wśród nominacji znalazły się także eseistyczne tomy „Znikanie” Izabeli Morskiej (Znak), „Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć” Tadeusza Sławka (Instytut Mikołowski) oraz „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu” Piotra M. Majewskiego (Krytyka Polityczna).

Wśród ubiegających się o Nike książek są także reportaże: „27 śmierci Toby’ego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko (Dowody na Istnienie) to opowieść o internatach, gdzie wychowywane były dzieci odbierane przez władze Kanady rdzennym mieszkańcom kraju. Dochodziło tam do bicia, poniżania i molestowania pensjonariuszy, którzy po latach, jako dorośli ludzie, szukają zadośćuczynienia. „Pianie kogutów, płacz psów” Wojciecha Tochmana (W) przedstawia obraz Kambodży po terrorze Pol Poza i ludobójstwie, które było konsekwencją jego zbrodniczych rządów. Wśród nominacji jest też reportaż historyczny „Płuczki” Pawła Piotra Reszki (Agora) o powojennym rabowaniu grobów pomordowanych Żydów.

Wśród nominowanych książek z dziedziny literatury faktu znalazł się „Dziennik. Jeszcze jedno zdanie” Tadeusza Sobolewskiego (WAB) a także dwie biografie artystek - „Jaremianka” Agnieszki Daukszy (Znak) oraz „Tancerka i zagłada. Historia Poli Nireńskiej” (Czerwone i Czarne) Weroniki Kostyrko. Nominowano także „Feluniego” Ewy Kuryluk (WL), trzecią część autobiograficznego tryptyku po „Goldim” i „Frascati” o historii XX wieku i rodzinnych sekretach.

Powieść reprezentowana jest wśród nominacji przez „Stramera” Mikołaja Łozińskiego (WL), który przedstawił historię rodziny żydowskiej z Tarnowa oraz „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka (Powergraph) o rabacji galicyjskiej. Nominowano też „Srebro ryb” Krzysztofa Środy (Czarne), powieść „o rybach i w ogóle o tym, czego nie ma w literaturze i co nie posiadło własnego głosu” – jak podsumowuje sam autor oraz „Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek” Filipa Zawady (Znak) o wiejskim domu dziecka prowadzony przez zakonnice.

Wśród tegorocznych nominacji są dwa tomy poetyckie - „Kalendarz majów” Konrada Góry (Biuro Literackie) oraz „Miłość w trybie awaryjnym” Ewy Lipskiej (WL). „Potop” Salci Hałas (WAB) sama autorka określa, jako „poemat prozą”, a jego bohaterami są mieszkańcy gdyńskiego osiedla, które likwidowane jest pod budową apartamentowców.

Nagroda Literacka „Nike” przyznawana jest a najlepszą książkę roku. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać. Lista 20 nominowanych jest ogłaszana w maju na Warszawskich Targach Książki. W tym roku, z powodu odwołania targów, po raz pierwszy tylko w mediach.

Siedmiu finalistów poznamy na początku września na łamach „Gazety Wyborczej”. Decyzję o laureacie jury podejmuje w dniu jej wręczenia, zawsze w pierwszą niedzielę października. Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę projektu Gustawa Zemły. Fundatorami nagrody są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory.

W jury nagrody w tym roku zasiadają: Teresa Bogucka, Agata Dowgird, Maryla Hopfinger, Dariusz Kosiński, Iwona Kurz, Anna Nasiłowska, Magdalena Piekara, Paweł Próchniak (przewodniczący), Szymon Rudnicki.