Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych – tak brzmi ogłoszona w środę decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – podaje MKiDN.

Jak podkreśla cytowany w komunikacie ministerstwa wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności w każdym przypadku podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Zgodnie z opublikowanymi w kwietniu zaleceniami MKiDN dla muzeów i galerii sztuki powinny one na pierwszym etapie otwierania m.in. ograniczyć liczebność zwiedzających, zmienić trasy zwiedzania tak, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu oraz zaniechać organizacji wydarzeń dla większych grup. W pierwszym okresie, udostępnianie wnętrz powinno być formą działalności równoległą do udostępniania zbiorów on-line.

Reklama

Od 20 kwietnia dostępne z powrotem dla publiczności są parki i ogrody przy muzeach i galeriach sztuki. Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni i ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru.

Księgarnie mogą pracować zgodnie z wytycznymi dla sklepów, co oznacza, że do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2 mogą wejść jednocześnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, a do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m kw. - 1 osoba na 15 m kw. tej powierzchni.

Nadal obowiązuje ograniczenie zbiorowych form kultury i rozrywki, m.in. działalności kin i teatrów. Znoszenie tych ograniczeń planowane jest w kolejnych etapach – informuje resort.