Baza filmów z audiodeskrypcją, wirtualna galeria sztuki z tłumaczeniem na polski język migowy, platforma z bezpłatnymi audiobookami dla osób niewidomych i dyslektyków - to niektóre z projektów włączających osoby ze szczególnymi potrzebami w kulturę dostępną online, realizowanych dzięki wsparciu MKiDN.

Jedną z takich inicjatyw, wymienionych przez Ministerstwo Kultury w przekazanym we wtorek komunikacie, jest "Adapter" Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji "Katarynka".

Jak napisano, jest to "największa w Polsce baza zasobów filmowych z audiodeskrypcją i napisami przeznaczona dla niewidomych i niesłyszących odbiorców".

MKiDN podało, że od 2016 r. projekt otrzymał 326 tys. 160 zł w ramach programu "Kultura cyfrowa". Ponadto, w 2020 r. minister kultury przyznał dotację na kontynuację projektu w wysokości 266 tys. 630 zł (tryb 3-letni).

Baza dostępna pod adresem: adapter.pl >>>

"Czytanie obrazów" - Fundacji Kultury bez Barier to kolejny pomysł na likwidowanie barier w dostępie do kultury umożliwiający wszystkim, a w sposób szczególny osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, poznawanie zasobów z kolekcji polskich muzeów i galerii. Na stronie projektu oraz w aplikacji dostępne są cyfrowe karty obiektów w wersji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami m.in. w formie audiodeskrypcji czy tłumaczeń na polski język migowy. MKiDN zwróciło uwagę, że "projekt jest tworzony we współpracy z wieloma muzeami i galeriami z całej Polski".

Resort kultury poinformował także, że od 2016 r. projekt otrzymał 511 tys. 400 zł w ramach programu "Kultura cyfrowa".

Na platformie "Wolne Lektury" Fundacji Nowoczesna Polska audiobooki udostępniane są w formie plików DAISY, który jest formatem zapisu e-booków stworzonym dla osób mających problemy ze wzrokiem, a przede wszystkim dla niewidomych, dyslektyków, a także osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych.

Z komunikatu Ministerstwa kultury wynika, że od 2016 projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura cyfrowa" w wysokości 1 018 300 zł.

Ponadto, w 2020 r. minister przyznał dotację na kontynuacją projektu w wysokości 420 tys. zł (tryb 3-letni).

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych "Pociąg" Stowarzyszenia "De Facto" to - jak napisano w informacji MKiDN - "największy klub filmowy w Polsce, działający od 2012 r. i skupiający kilkuset niewidomych członków". "Każdego roku 16 filmów jest dostosowywanych do potrzeb osób niewidomych przez wykonanie audiodeskrypcji. Program Klubu obejmuje zarówno filmy nowe, jak i te z kanonu kina, umożliwiając osobom niewidomym aktywny udział w życiu kulturalnym" - podkreślono.

Dodano, że "zaadaptowane filmy są wytwarzane na DVD i wysyłane do miejsc zamieszkania członków Klubu, którzy przed pokazami otrzymują wprowadzenie w zapisie Braille’a, pliku audio lub cyfrowym". "Po pokazach odbywają się dyskusje prowadzone przez Internet, moderowane przez krytyków filmowych" - napisano

Z danych resortu wynika, że w 2019 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna" w wysokości 206 tys. zł (tryb 3-letni).

W ramach kolejnego projektu Stowarzyszenia "De Facto" - Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych - "zostaną wykonane audiodeskrypcje kolejnych 120 dzieł sztuki, tym samym zasoby Galerii zwiększą się do 1040 dzieł". "Zostaną opracowane i wydane kolejne 24 albumy Galerii zawierające audiodeskrypcje oraz odwzorowania wypukłe (tyfloobrazy) kluczowych dzieł z zakresu malarstwa, architektury i rzeźby" - podało MKiDN.

Przekazano, że "zorganizowanych zostanie 6 warsztatów edukacyjno-animacyjnych opartych na twórczym i eksperymentalnym współdziałaniu osób niewidomych ze specjalistami sztuki, których celem będzie poznanie dzieł sztuki zmysłami dostępnymi dla osób niewidomych".

Ministerstwo kultury podało, że w 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna" w wysokości 182 tys. zł (tryb 3-letni).

MKiDN wsparło również poprzednią edycję projektu przekazując dofinansowanie w wysokości 235 tys. zł (na lata 2017-2019).

iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich (6 edycja) to projekt Fundacji Audiodeskrypcja. "Poprzez współdziałanie historyków sztuki, osób niewidomych i artystów 80 dzieł z XX wieku otrzyma audiodeskrypcję oraz analizy, tworząc 6 część wirtualnej historii sztuki, ofertę edukacyjno-kulturalną o formule sensorycznej dostosowaną osobom ze szczególnymi potrzebami. Skrypty audiodeskrypcji, analizy kontekstualne, nagrania oraz powiązane materiały publikowane są na portalu iSztuka.edu.pl" - poinformowano w komunikacie resortu.

Dodano, że w 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura dostępna" w wysokości 56 tys. zł.

Resort kultury wsparł również poprzednią edycję projektu przekazując dofinansowanie w wysokości 55 tys. zł.

W ramach projektu "Rock'AD'Roll" Fundacji Kultury bez Barier zostaną udostępnione poprzez audiodeskrypcję różne materiały związane z muzyką (okładki płyt, teledyski, filmy, murale). Dodatkowo przygotowane zostaną tłumaczenia na polski język migowy i/lub napisy dla niesłyszących, a także odbędą się dwa występy na żywo.

"Projekt zakłada także stworzenie strony internetowej www.rockADroll.pl, która będzie zgodna z wymogami WCAG 2.1, a więc w pełni, zgodnie z obowiązującą w Polsce normą, dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Będą na niej zamieszczane wszystkie tworzone w czasie projektu materiały" - podało MKiDN.

Ministerstwo przekazało, że w 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura dostępna" w wysokości 53 tys. zł.