Zamek Królewski w Warszawie udostępnia swoje zbiory wirtualnie pod hasłem #Zostanwdomu Z@mek online. W ramach tego cyklu prezentuje nagrania poświęcone historii zamku, królewskim apartamentom i kolekcji cennych dzieł sztuki. Osobną część informacji poświęca edukacji poprzez sztukę.

Poprzez tzw. slajdery strony głównej, oprócz informacji ogólnych i bieżących komunikatów, pozyskać można m.in. wiadomości o perłach zamkowej kolekcji - obrazach Rembrandta, nowo otwartej kolekcji militariów oraz muzealnej edukacji.

Na profilu Zamku na Facebooku, Twitterze i Instagramie, oprócz postów dotyczących historii i kolekcji dzieł sztuki, zobaczyć będzie można filmy oraz zagadki edukacyjne w ramach cyklu "Pobaw się z nami wielką sztuką".

Ofertę Z@mku online można też odnaleźć w mediach społecznościowych Warszawskiej Organizacji Turystycznej: #codziennadawkakultury, a także akcji Google Arts & Culture: Stay at home and discover museums online, gdzie odpowiada na propozycję: Stuck at Home? These 12 Famous Museums Offer Virtual Tours You Can Take on Yor Couch.

Dawna rezydencja królewska prezentowana jest także na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - w ramach akcji "Twórczo wykorzystujemy czas" >>