Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w środę projekt rozporządzenia, który w związku z epidemią koronawirusa przewiduje wsparcie finansowe m.in. dla artystów, twórców i animatorów kultury. Zgodnie z projektem wsparcie ma wynieść do 20 mln zł.

Projekt rozporządzenia, który jest obecnie w fazie uzgodnień, dotyczy - jak głosi jego pełna nazwa - "wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii".

Celem projektowanego rozporządzenia - jak czytamy w ocenie skutków regulacji - jest stworzenie możliwości przyznawania wsparcia finansowego podmiotom, które w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogą kontynuować działalności bez naruszenia ograniczeń, zakazów i nakazów wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi. "Ale mogłyby ją kontynuować pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności w taki sposób, by nie naruszała ona wyżej wymienionych ograniczeń, nakazów i zakazów" - czytamy w uzasadnieniu.

"Przy czym wsparcie finansowe w takim przypadku obejmowałoby dofinansowanie wydatków związanych z koniecznością przystosowania się do zmienianych w stosunku do obecnie wykorzystywanych form upowszechniania tej działalności" - dodano.

Projekt rozporządzenia przewiduje też, że wsparcie finansowe będzie udzielane w ramach ogłoszonych programów:

  • osobie fizycznej w formie stypendium;
  • osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w formie dotacji celowej.

Wśród podmiotów, na które oddziałuje projekt wymieniono m.in. państwowe instytucje kultury, samorządowe instytucje kultury, artyści, twórcy i animatorzy kultury, również ci, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. "Przyjęto, iż minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczona przez niego państwowa instytucja kultury w ramach projektowanego instrumentu wsparcia przeznaczy nie więcej niż 20 mln zł" - dodano.

Rozwiązania mające pomóc w okresie epidemii koronawirusa środowiskom kultury zapowiadał wcześniej wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. W ubiegłym tygodniu szef MKiDN poinformował m.in. o dwóch programach, które przygotowuje resort. "Pierwszy to +Kultura w internecie+, a drugi będzie rekompensować straty już po okresie epidemii" - tłumaczył w Polsat News. "Przygotowujemy (...) specjalny program ministra do działań kulturalnych, artystycznych w internecie, to jest około 20 mln. (...) Na razie szukamy środków w ramach naszego budżetu i znaleźliśmy je, więc to będzie około 20 mln" - wyjaśniał.