Narodziny Księstwa Warszawskiego w 1807 r. dowodziły, że odbudowa Rzeczypospolitej wymaga zburzenia w Europie zastanego porządku. Ale wbrew temu, co deklarował Napoleon, nasz los w niewielkim stopniu spoczywał w naszych rękach.
Do 9 listopada 2018 r. w ramach cyklu „Przystanek Niepodległość” publikować będziemy teksty składające się na opowieść o tym, jak Polska dochodziła do międzynarodowej podmiotowości – jakie idee i ludzie stali za wydarzeniami, które pozwoliły nam odzyskać w 1918 r. niepodległość po 123 latach rozbiorów.
Wyniki zmagań toczonych przez europejskie mocarstwa w XIX stuleciu układały się w jedną prawidłowość: im więcej zaczynała znaczyć Francja, tym odzyskanie przez Polskę niepodległości stawało się realniejsze. Reguła ta swój zatriumfowała dopiero w 1918 r., bo wówczas w starciu z Paryżem (oraz Londynem i Waszyngtonem) klęskę poniosły państwa niemieckie, a Rosję rozsadziła rewolucja bolszewicka.