Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Decyzję w tej sprawie podjął pod koniec lipca minister kultury i dziedzictwa narodowego; w środę władze Poznania poinformowały o tym mieszkańców.

Osadnicy z Bambergu, leżącego w południowej Frankonii (Bawaria w Niemczech), przybyli w okolice Poznania na zaproszenie władz miasta w początkach XVIII wieku i osiedlili się w podpoznańskich miejscowościach zniszczonych i wyludnionych z powodu wojen i zarazy.

Przybysze dość szybko zasymilowali się z miejscową ludnością. Na początku XX wieku okoliczne wsie włączono do miasta i stały się jego dzielnicami. Obecnie potomkowie osadników z Bambergu stanowią integralną część poznańskiego społeczeństwa.

W środę na konferencji prasowej prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich Ryszard Skibiński poinformował, że tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich – decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego – wpisane zostały na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Do tradycji kulturowych zaliczone zostały: obchody Święta Bamberskiego (które odbywa się co roku w pierwszą sobotę po 1 sierpnia, na poznańskim Starym Rynku przy pomniku Bamberki; stałym elementem widowiska jest odczytanie pierwszego kontraktu zawartego pomiędzy władzami lokalnymi Lubonia a przybyłymi w 1719 roku osadnikami), udział Bamberek ubranych w tradycyjne stroje w paradzie świętomarcińskiej oraz w procesjach Bożego Ciała, tradycja noszenia strojów bamberskich oraz działalność samego Towarzystwa Bambrów Poznańskich podtrzymującego tożsamość grupową.

Skibiński podkreślił, że znalezienie się na liście krajowej dziedzictwa kulturowego "daje możliwości do ubiegania się o wpis na listę światową”.

„Wpisanie na krajową listę bardzo nas cieszy, ale i mobilizuje do dalszego rozwoju. 20 lat temu, gdy zaczynałem działanie w Towarzystwie, nie przypuszczałem nawet, że doczekam tak ważnego momentu. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale motywacji nam nie zabraknie” – powiedział.

Dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM wskazała, że „tradycje Bambrów to pierwszy element listy bezpośrednio związany ze stolicą Wielkopolski”.

„Wielkopolskę reprezentują na niej tradycje kulturowe Biskupizny, tradycje weselne z Szamotuł i okolic, tradycje dudziarskie w Wielkopolsce oraz uroczystości ku czci Św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt w Mikstacie. Pierwszy poznański wpis na +Krajowej liście+ przyczyni się do promocji naszego miasta, jego kultury oraz dobrych praktyk w zakresie promowania idei różnorodności kulturowej i wspierania wspólnot lokalnych w działaniach podejmowanych na rzecz podtrzymywania tożsamości kulturowej” – dodała Brzezińska.

Obecny na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski zaznaczył, że decyzja o umieszczeniu na liście tych tradycji „to ważny gest w roku przygotowań do jubileuszu Bambrów”.

„300 lat temu władze miasta, wspólnie z biskupem poznańskim zadecydowały o zaproszeniu do miasta chłopów z państw niemieckich, co przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Poznania i wzbogacenia się jego mieszkańców” – mówił.

„Osadnicy z Bambergu mieli własny język i tradycje, które zachowali dzięki mądrości i życzliwości poznaniaków i w efekcie wrośli w Poznań na zawsze. W 2019 roku, wspólnie z Towarzystwem zaprosimy gości z Bambergu do Poznania i okażemy naszą gościnność poprzez wsparcie licznych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, związanych z dziedzictwem bamberskim. Przygotowania już zostały rozpoczęte, jeszcze w tym roku planujemy m.in. konkurs dla poznańskich studentów na nowe wzory pamiątek związanych z Bambrami, w przygotowaniu są także nowe pozycje książkowe na ich temat” – dodał.

Miasto Poznań zachęca też do współpracy z Towarzystwem Bambrów Poznańskich wszystkie organizacje, które w przyszłym roku chciałyby wesprzeć jubileusz swoimi pomysłami na działania kulturalne i edukacyjne.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest prowadzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Na listy międzynarodowe UNESCO mogą być wpisane tylko takie elementy dziedzictwa, które już znajdują się w rejestrze krajowym.