Program "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska" jest wyjściem do Polski lokalnej - powiedział w piątek na konferencji prasowej w KPRM wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Chodzi nie tylko o wsparcie artystów ludowych, ale także promocję np. zwyczajów wiejskich - wyjaśnił.

W piątek w KPRM z udziałem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego oraz wicepremier Beaty Szydło odbyła się konferencja prasowa poświęcona programowi "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska". Jest to nowy program Narodowego Centrum Kultury, opracowany na bazie programu Kultura–Interwencje. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze.

"Ogłaszamy program EtnoPolska, o którym mówiliśmy na naszej konwencji w Warszawie" - powiedziała wicepremier Szydło. Jak wyjaśniła program ma na celu wspieranie kultury ludowej, kultury tradycyjnej. Jest skierowany do artystów ludowych i zespołów folklorystycznych oraz do wszystkich środowisk, które promują kulturę tradycyjną.

"Program na pewno będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem w środowiskach wiejskich, w małych miejscowościach, wszędzie gdzie tego typu projekty są realizowane" - oceniła wicepremier. "Jest to konkretne wsparcie ze strony polskiego rządu. Przeznaczyliśmy w tym roku na ten cel około 7 mln zł" - zaznaczyła.

Szydło poinformowała, że wnioski o dofinansowanie w programie można składać do 20 sierpnia.

"Program EtnoPolska to jest (...) wyjście do małych miejscowości, do Polski lokalnej, do polskiej wsi, czyli realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Wciąż mamy kłopoty z równomiernym, sprawiedliwym dostępem do dóbr kultury, do instytucji kultury, dlatego chcemy wspierać szczególnie te małe, lokalne środowiska" - wskazał wicepremier Gliński.

Ocenił, że jest to również program, który pokazuje dobrą współpracę w rządzie, ponieważ został zainicjowany przez byłą premier Beatę Szydło.

"Program jest zakrojony bardzo szeroko i wygodnie dla uczestników, ponieważ to są szeroko rozumiane wydarzenia kulturalne, interdyscyplinarne, filmy, rekonstrukcje, działania edukacyjne, w zasadzie (wnioski o granty - PAP) można składać na najróżniejsze działania" - powiedział minister kultury.

Gliński poinformował także, że w przyszłym roku rząd chce znacznie zwiększyć zakres programu. "Będzie on podzielony na takie trzy poziomy, to znaczy oprócz działań, które w tym roku już ruszają, czyli działań tzw. miękkich (bez inwestycji, bez zakupu środków trwałych - PAP) będzie także linia inwestycyjna. Chcemy wzmacniać inwestycyjnie np. świetlice wiejskie, koła gospodyń wiejskich, czy OSP. Trzecim wymiarem będzie wsparcie zagranicy, czyli środki na promocję polskiej kultury ludowej i kultury niematerialnej" - dodał.

"Nie chodzi tylko o artystów ludowych, których bardzo wspieramy i ludzi kultury ludowej, ale także o tzw. kulturę niematerialną, czyli promocję wszelkich zwyczajów, obyczajów wiejskich, które często są codziennością na wsi, ale są także wartością kulturową i warto to promować" - wyjaśnił.

Minimalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach programu to 10 tys. zł, maksymalna 200 tys. zł. Wsparcie w tym roku mogą otrzymać tylko projekty tzw. miękkie. Rząd chce dotrzeć szczególnie do małych ośrodków, dlatego program zakłada preferencje dla przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

Program obejmuje bardzo szeroki zakres działań, m.in. wydarzenie kulturalne: kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, rekonstrukcje historyczne; działania edukacyjne i animacyjne; filmy, nagrania, wydawnictwa; projekty interdyscyplinarne.

"EtnoPolska" adresowana jest do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury.