Kilkanaście tysięcy skanów ponad 3 tys. swoich eksponatów wykona Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, aby następnie udostępnić je w sieci. Muzeum będzie też wykonywało i prowadziło cyfrową dokumentację likwidowanych zakładów górniczych.

To założenia unijnego projektu, którego umowę o dofinansowanie podpisali w piątek członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik, wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba oraz dyrektor zabrzańskiego muzeum górniczego Bartłomiej Szewczyk.

„To projekt dwupłaszczyznowy. Z jednej strony zamierzamy zdigitalizować i udostępnić zbiory w wersji cyfrowej, ułatwić do nich dostęp, a z drugiej strony stworzyć Ośrodek Dokumentacji Górniczej, unikatowy w skali Europy. Chcemy skanować i zachowywać dokumentacje obiektów górniczych przeznaczonych do likwidacji, a ten ośrodek ma gromadzić wiedzę na temat tych obiektów, wyrobisk górniczych czy maszyn” – wyjaśnił Szewczyk cytowany w piątkowej informacji urzędu marszałkowskiego.

Projekt zakłada utworzenie w Muzeum pracowni digitalizacji – wraz z podsystemami wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zbiorów. W różnych technologiach wykonanych ma zostać 16 659 skanów łącznie 3059 eksponatów, w celu udostępnienia w sieci. Ponadto w formie cyfrowej zostanie upowszechniona baza danych z informacjami dotyczącymi zasobów muzealnych.

Dzięki drugiej części projektu maszyny i urządzenia likwidowanych zakładów górniczych będą digitalizowane i pokazywane trójwymiarowo w sieci wraz z otoczeniem (budynków czy wyrobisk) i – dzięki temu – ocalane od zapomnienia.

Unijny projekt dotyczący digitalizacji – o wartości 3,1 mln zł i dofinansowaniu w wysokości 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – wpisuje się w inne przedsięwzięcia zabrzańskiej placówki. Pracownia digitalizacji ma znaleźć się w jej głównej siedzibie - przygotowanej obecnie do przebudowy w ramach dofinansowanego już z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „rewitalizacji i udostępnienia poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” o wartości 84,5 mln zł.

Ok. 58,5 mln zł z POIiŚ wesprze m.in. kompleksowy remont i zmianę funkcji dotychczasowej głównej siedziby Muzeum przy zabrzańskiej ul. 3 Maja, odnowienie zniszczonego budynku cechowni dawniej należącej do kompleksu kopalni Królowa Luiza (pod kątem otwartego magazynu) oraz prace w części zasadniczego kompleksu tej kopalni (nowe przestrzenie wystawowe w adaptowanych obiektach). Część środków trafi też do partnera projektu, miasta Chorzów - pod kątem planowanego w tym mieście Muzeum Hutnictwa.

Z kolei Ośrodek Dokumentacji Górniczej – obok m.in. wystawy poświęconej węglowi i szeregu innych przedsięwzięć, także społecznych - znajdzie siedzibę w zrewitalizowanej (planowo do końca 2019 r.) wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu. Na oszacowaną na 34,1 mln zł adaptację obiektu z 1909 r. Muzeum zdobyło już ponad 23,6 mln zł dofinansowania z RPO. Kwotę tej dotacji uzupełni jeszcze do wartości ok. 26,5 mln zł dotacja z budżetu państwa (do przedsięwzięć rewitalizacyjnych).

Teraz dofinansowany projekt – jak podkreślił w piątek Mercik - zakłada digitalizację zbiorów najważniejszego muzeum kompleksowo prezentującego przemysł górniczy. „Wierzę, że zyskamy w ten sposób bogatą ofertę związaną z dziedzictwem i kulturą naszego regionu, a to pozwoli na łatwiejszy dostęp do zbiorów, bo naszym celem jest zwiększenie zainteresowania odbiorców i promocja naszego dziedzictwa” – zaakcentował członek zarządu woj. śląskiego.

Urząd marszałkowski przypomniał też w piątek, że w grudniu 2017 r. podpisano już umowę ws. digitalizacji i udostępniania zasobów czterech instytucji kultury woj. śląskiego: Biblioteki Śląskiej, Opery Śląskiej, Instytucji Filmowej „Silesia Film” oraz Regionalnego Instytutu Kultury.

W efekcie powstaną 153 terabajty danych i udostępnionych zostanie łącznie ponad 93 tys. obiektów prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. Całkowita wartość projektu to 37,8 mln zł.

Współprowadzone przez województwo i miasto zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego koordynuje rozwijaną od 2008 r. działalność głównych atrakcji turystyki przemysłowej Zabrza. To przede wszystkim działająca od 10 lat zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido i stopniowo udostępniany kompleks Królowa Luiza - oparty o wyrobiska dawnej kopalni o tej nazwie oraz fragment XIX-wiecznej sztolni odwadniającej, która ciągnęła się do Zabrza od Chorzowa.

W ostatnich latach zabrzańskie muzeum górnicze przeprowadziło m.in. warty łącznie ok. 200 mln zł (w tym ponad 100 mln zł środków zewnętrznych, głównie ze środków UE na lata 2007-2013) program inwestycyjny dotyczący Guido i Luizy. Po jego zrealizowaniu obecnie uruchamiane są projekty dalszego rozwoju placówki.