Zaprezentowane prace pochodzą ze zbiorów Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie organizowanego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Paulina Bieniek z rzeszowskiego teatru zaznaczyła, że plakaty pokazane na wystawie zostały wykonane do przedstawień prezentowanych w Operze we Frankfurcie nad Menem.

Wśród nich można zobaczyć plakaty do takich przedstawień jak m.in.: „Don Giovanni” Wolfganga Amadeusza Mozarta z 2017 r.; „Falstaff” Giuseppe Verdiego z 2014 r.; „Tosca” Giacoma Pucciniego z 2017r; „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla z 2016 r.

Wystawa współorganizowana przez Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego potrwa do połowy maja.

Guenter Rambow należy do grona najwybitniejszych światowych plakacistów. Od lat 70. projektuje plakaty teatralne. Od kilku sezonów tworzy plakaty do wszystkich przedstawień Opery we Frankfurcie nad Menem.

Do emerytury w 2003 roku Rambow pracował także jako wykładowca na kilku wyższych uczelniach plastycznych w Niemczech. Jest zdobywcą wielu nagród w najbardziej prestiżowych konkursach międzynarodowych. Nadal projektuje plakaty, a od kilku lat w swojej galerii w Guestrow, gdzie mieszka, organizuje wystawy wybitnych twórców plakatu z całego świata. Pełni również honorowe funkcje na dwóch uczelniach artystycznych w Chinach.