Zamek Królewski , Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Narodowe w Warszawie znalazły się wśród 10 instytucji, które otrzymają dofinansowanie z funduszy unijnych. W poniedziałek w Warszawie podpisano umowy w tej sprawie.

Umowy o dofinansowanie 10 projektów wyłonionych w konkursie dla woj. mazowieckiego w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury" podpisano w siedzibie resortu kultury.

"To pieniądze przeznaczone na ważne i ciekawe projekty, dobrze przygotowane merytorycznie. Projekty, które poszerzą ofertę kulturalną w Warszawie i na Mazowszu. Dobro publiczne na pewno na tym zyska" - powiedział wicepremier Piotr Gliński podczas poniedziałkowej uroczystości.

Jego zdaniem "musimy pamiętać, że te środki europejskie to rodzaj wsparcia dla Polski, ale jest to wsparcie, które buduje potencjał naszej infrastruktury, naszej kultury, który to potencjał nam odwdzięczy się w jakimś sensie - nie tylko naszemu krajowi, ale i całej Europie".

'To dobry przykład współpracy międzynarodowej, ale ta działalność, ta formuła, ta procedura, nie będzie wyczerpana dzisiaj w momencie podpisania. Dalszy ciąg to jest kwestia inwestycji, dobrego wydania tych pieniędzy, zgodnego projektami, ale w większości macie państwo odpowiednie doświadczenie, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu" - podkreślił Gliński.

Jednym z beneficjentów projektu, który otrzyma dofinansowanie jest Zamek Królewski w Warszawie. Środki mają zostać przezaczone na realizację projektu "Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie", którego celem jest przywrócenie ogrodom ich dawnego wyglądu. Jego całkowity koszt przekracza 23 mln, z czego dofinansowanie wyniesie 15 mln zł.

Miasto Stołeczne Warszawa otrzyma fundusze w wysokości 4,6 mln zł na zakup sprzętu i wyposażenia "w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenie działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie".

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego otrzyma dotację w wysokości 12,6 mln zł na realizację II etapu przebudowy gmachu biblioteki i przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym budynku im. Stanisławów Kierbedziów.

Ponadto środki otrzymają: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na realizację projektu "Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego", Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na projekt "Źródła Przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem", Muzeum Narodowe w Warszawie na realizację projektu "Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej MNW", Muzeum Niepodległości w Warszawie na projekt "Dostosowanie Pałacu Przebednowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych", Biblioteka Narodowa na projekt "Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej", Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie na projekt "Pogotowie konserwatorskie - mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji, i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze" oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na realizację projektu "Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego".

"Mamy też bardzo poważne środki budżetowe. W tym roku budżet mojego resortu został zwiększony o 200 mln złotych. W większości na programy, 20 mln złotych więcej na programy ratujące zabytki. (...) Przewidujemy dosyć poważne sumy w najbliższych latach - m.in. (dla) Muzeum Historii Polski. Tam już rozpoczęły się roboty przygotowawcze. (...) Myślę, że przetarg na Muzeum Historii Polski zostanie ogłoszony w czerwcu. Projekt Muzeum Wojska jest równolegle realizowany, a nawet bardziej zaawansowany" - mówił Gliński.

VIII oś priorytetowa "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to pogram ukierunkowany na zachowanie dziedzictwa. Dotyczy prac związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych oraz ochrony i zachowania zabytkowych parków i ogrodów.

W zakresie rozwoju zasobów kultury o dofinansowanie mogły ubiegać się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie nie zabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej. Możliwe są także inwestycje na modernizację wystaw stałych i zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem oraz zakup wyposażenia.