Łódzki magistrat pozyskał ponad 14 mln zł z UE na rewitalizację Pałacu Poznańskich. Prace rozpoczną się w połowie 2017 r. i obejmą m.in. remont elewacji gmachu oraz przebudowę piwnic, w których powstanie nowa przestrzeń wystawiennicza Muzeum Miasta Łodzi.

"Natychmiastowy i gruntowny remont Pałacu Poznańskich jest niezbędny – począwszy od elewacji, skończywszy na dachu. Niezbędne jest również dostosowanie tego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla zwiedzających m.in. reprezentacyjnego wejścia do pałacu. Udało nam się pozyskać na ten cel ponad 14 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)" - poinformowała PAP prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Jak zaznaczyła, pozyskane pieniądze wystarczą jedynie na pierwszy etap rewitalizacji i modernizacji Pałacu Poznańskich. Stworzona została koncepcja trzech kolejnych etapów prac, które mogłyby być przeprowadzone w następnych latach. Szacunkowy koszt wszystkich etapów to ok. 100 mln zł. Tymczasem maksymalna kwota dofinansowania, o jaką magistrat mógł ubiegać się w ramach POIŚ, wynosi 5 mln euro. Do uzyskanych 14 mln zł miasto dołoży ponad 6,5 mln zł.

Remont, który rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku, obejmie prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane. Dotyczyć one będą elewacji – licznych sztukaterii, gzymsów, detali architektonicznych i figur ozdabiających Pałac, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Wewnątrz planowana jest przebudowa i remont piwnic od strony ul. Zachodniej. Dzięki tym zabiegom w Pałacu powstanie nowa przestrzeń wystawiennicza, w której przygotowana zostanie multimedialna wystawa stała "Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie, Europa w Łodzi."

"Wystawa zostanie udostępniona publiczności w 2019 r., natomiast jej szczegółowy scenariusz dopiero powstaje. Będzie to ekspozycja, jakiej w Łodzi jeszcze nie było. W sposób nieoczywisty przedstawi ona historię miasta na przestrzeni ostatnich 200 lat – pokazując zarówno wielkie postacie, jak i małe historie osób, które nie są znane, ale także przyczyniły się do rozwoju Łodzi" - zaznaczyła dyrektor Muzeum Barbara Kurowska.

Dyrekcja Muzeum rozpoczęła procedury zmierzające do wpisania do rejestru zabytków również ogrodu pałacowego, co da podstawy do ubiegania się o dofinansowanie jego odnowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

"Ogród założono pod koniec lat 70. XIX wieku i wówczas był ogromny – ciągnął się od ul. Ogrodowej do Drewnowskiej i koryta rzeki Łódki. Obszar najbliższego budynku zamieszkiwanego przez Poznańskich miał charakter spacerowy i barokowy, w dalszej części był ogród warzywny, staw, strzelnica. Na przełomie XIX i XX wieku ogrodem zajmował się łódzki ogrodnik miejski Leon Grabowski – do dziś rosną tu drzewa sadzone jego ręką. Są wśród nich dwa klony unikatowych odmian, wyhodowane w końcu XIX wieku w berlińskich szkółkach – to prawdopodobnie jedyne egzemplarze w Polsce, a być może nawet w Europie" - wyjaśniła dyrektor Muzeum.

Jak zapewniła, w czasie prac remontowych i konserwatorskich placówka będzie prowadzić normalną działalność wystawienniczą. Pierwszy etap remontu Pałacu Poznańskich ma zakończyć się pod koniec 2019 roku.