17 czasopism o tematyce kulturalnej, w tym m.in. "Konteksty", "TOPOS", "Pamiętnik Literacki", "Mówią wieki", otrzyma dotację z MKiDN w ramach programu ministra kultury "Czasopisma". Wsparcia nie przyznano np. "Krytyce Politycznej”,"Liberté!", "Jazz Forum” czy "Frondzie Lux".

Co roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje dotacje na rozwój czasopism kulturalnych. MKiDN miało do dyspozycji na ten cel nieco ponad 4 mln zł, ale prawie połowę tej kwoty przeznaczyło na spłatę zobowiązań z ostatnich lat. Pomiędzy czasopisma zostało rozdzielonych blisko 1,75 mln zł. Na odwołania przeznaczonych jest 525 tys. zł. Jest to kwota, jaką dysponuje minister kultury prof. Piotr Gliński, który rozdzieli ją po rozpatrzeniu odwołań od wyników konkursu.

Pieniędzmi dysponował Instytut Książki – instytucja powołana przez MKiDN (w 2004 r.) do promocji literatury i czytelnictwa. Podstawą podejmowanych decyzji były złożone przez czasopisma wnioski.

W ramach I naboru do Instytutu Książki wpłynęło 128 wniosków. Po ocenie formalnej 12 wniosków zostało uznanych za błędne formalnie. W związku z tym do oceny merytorycznej i strategicznej dopuszczono 116 wniosków, z których wybrano 17.

MKiDN poinformowało w piątek PAP, że w 2017 roku dofinasowanie otrzymają też kolejne 24 czasopisma (na kwotę 1 727 820 zł), które uzyskały dotacje w trybie wieloletnim w latach 2015-2016. Łącznie na rok 2017 dofinansowanie otrzyma 41 czasopism.

Dotacje na lata 2017-2019 otrzymały: kwartalnik "Konteksty" (300 tys. zł.), dwumiesięcznik literacki "TOPOS" (316,7 tys. zł), dwumiesięcznik "New Eastern Europe" (449,7 tys. zł) czasopismo o tematyce audiowizualnej "EKRANy" (435 tys. zł) oraz Fundacja Academicon na wydawanie czasopisma dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych (268,5 tys. zł).

Dofinansowanie otrzymały też "44/Czterdzieści i cztery" (40 tys. zł.), "Pressje" (115 tys. 900 zł), "Kronos. Metafizyka Kultura Religia" (150 tys. zł), "Mówią wieki" (150 tys. zł), "W drodze" (150 tys. zł), "Teologia Polityczna Co Tydzień" (89 tys. 972 zł.), "ARCANA" (80 tys. zł.), "Pamiętnik Literacki" (45 tys. zł), "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" (10 tys. 50 zł), "ARCH" (150 tys. zł.), "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE" (88 tys. zł.) oraz "Christianitas" (88 tys. zł.).

Resort kultury podał, że jeśli złożony przez czasopismo wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje mu możliwość złożenia odwołania, które należy złożyć do 25 lutego 2017 r. Minister rozpatruje odwołania w ciągu 21 dni od dnia przekazania mu listy odwołań.