Różne projekty artystyczne tworzone w naturalnym środowisku Podlaskiego Przełomu Bugu (Lubelskie) - powstaną podczas 6. Festiwalu Land Art. Weźmie w nim udział ok. 20 artystów z Polski, Hiszpanii, Francji, Bułgarii.

Artystyczne projekty i instalacje będą powstawać sukcesywnie od czwartku, przez 10 dni, a wernisaż prac odbędzie się 9 lipca.

Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu jest Dom. „Każdy artysta zaproszony do współpracy po swojemu interpretuje to hasło, które jest motywem przewodnim, ma w sobie duży potencjał i pojemność” - powiedział organizator festiwalu, znany lubelski twórca landartów, performer, artysta plastyk Jarosław Koziara.

Jak napisali organizatorzy w folderze festiwalowym, słowo dom przywołuje wiele skojarzeń m.in. jako przestrzeń, w której kształtuje się tożsamość i wrażliwość człowieka, jako miejsce urodzenia, rodzinne gniazdo, czy też ojczyznę. W ostatnim czasie, „wobec pogłębiających się ekonomicznych nierówności oraz społecznego kryzysu masowej emigracji”, słowo to nabiera szczególnego znaczenia. „Mierzymy się z problemem zrywania naturalnych relacji, naruszenia społecznego kapitału budowanego przez dekady i stajemy przed wyzwaniem. Czy będziemy w stanie dać wyraz otwartości, zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym?” – napisali.

Szczególny kontekst – według organizatorów - nadaje temu teren pograniczna, na którym odbywa się festiwal, gdzie „więzi między ludźmi, kulturami oraz narodami były zrywane wielokrotnie i gdzie można się przekonać, jak trudno je przywrócić”.

Festiwal odbywać się będzie na terenie parku krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, przy granicy z Białorusią, wschodniej granicy Unii Europejskiej. Weźmie w nim udział około 20 artystów reprezentujących różne dyscypliny sztuk wizualnych, takich jak: sztuka ziemi, film, fotografia, instalacja, performens, architektura krajobrazu.

Swoją instalację zatytułowaną „Wood village” zbuduje i zaprezentuje na festiwalu Marie Helene Richard z Francji. W swojej twórczości artystka ta często używa materiałów wytworzonych przez człowieka, które zestawia z otoczeniem natury, starając się zwrócić uwagę m.in. na to, co człowiek potrafi zrobić ze swoim środowiskiem.

„Ze względu na szczególnie piękne okoliczności tego festiwalu zdecydowałam, że będę pracowała tym razem z wykorzystaniem naturalnego drewna. Postaram się stworzyć taką latającą wioskę, w której będzie dużo domów” – powiedziała Richard.

Zdaniem hiszpańskiej artystki Lucii Loren bardzo ważne jest obecnie, aby ludzie „ponownie nawiązali łączność z krajobrazem i kulturową pamięcią miejsca”. „Swoje prace zaczynam od pewnych materiałów, ale potem pozwalam naturze – zwierzętom, mikroorganizmom - na jej dokończenie” – powiedziała Loren.

W tegorocznej edycji swoje prace zaprezentują też m.in. Jarosław Koziara, rzeźbiarka i ilustratorka - Ala Sawahewicz (Bułgaria), malarz, performer, specjalista w dziedzinie sztuki ogrodowej, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Jan Rylke, bębniarz i wytwórca bębnów, architekt - Jerzy „Słoma” Słomiński, artysta intermedialny - Tomasz Sikorski.

Festiwal zakończy 9 lipca wernisaż, który odbędzie się w formie spaceru razem z artystami – twórcami instalacji. Spacer rozpocznie się we wsi Bubel Łukowiska, a zakończy w parku Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim. Towarzyszyć mu będzie widowisko nadbużańskiej muzyki ognia i tańca pt. „Szeptuszysko”.

Lubelski Land Art Festiwal jest imprezą „wędrującą” – odbywa się w różnych miejscach Lubelszczyzny, z dala od centrów gospodarczych i kulturalnych, na terenach cennych przyrodniczo i turystycznie. Wcześniej odbywał się w okolicach Kazimierza Dolnego, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Organizatorzy chcą przez to m.in. skłonić publiczność do refleksji nad relacją między człowiekiem i naturą.

Organizatorami festiwalu są Fundacja Latająca Ryba i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.