Kryminalno-kameralną operę „Terry Pratchett. Nauki Społeczne” będzie można obejrzeć 18 oraz 19 kwietnia (sobota, niedziela) o godz. 19.00, w siedzibie Komuny// Warszawa, przy ul. Lubelskiej 30/32.

Terry Pratchett, twórca serii „Świat dysku”, jeden z popularniejszych pisarzy brytyjskich, opisuje realny świat w krzywym zwierciadle, w zabawny, ironiczny i celny sposób komentując współczesną kulturę i politykę. Podobnego zabiegu używa Komuna// Warszawa – poprzez czarny humor opisuje społeczeństwo europejskie dążące do realizacji swoich celów bez względu na konsekwencje dla całej ludzkości. Używając popkulturowych szablonów, Komuna// Warszawa zwraca uwagę na złożoność relacji i nietrwałość struktur społecznych, tkwienie w stanie niestabilnej równowagi i, co za tym idzie, trudności związane z wprowadzaniem reform i nowych form organizacji świata.

Pratchett nie tworzy fantastycznego świata – jego pisarstwem rządzi buchalteria: 98% ludzi to bezwolna masa w stanie permanentnego rozpadu. Pozostałe 2% dzielą się po połowie na tych, którzy chcą przyspieszyć koniec, i tych, którzy nie chcą do niego dopuścić. Ale to nie znaczy, że sytuacja jest zrównoważona – chyba, że dopuścimy do siebie prawdę, iż równowagę pozwala utrzymać ciągłe odchylanie i upadanie.