Ze Stanisławem Sojką rozmawia Robert Mazurek
Siadamy do kolacji.