"My, Pierwsza brygada", Kasztanka Piłsudskiego, czapka maciejówka - symbole odrodzonego państwa.

Marsz „My, Pierwsza Brygada”