Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki będzie sprawował swoją funkcję przez kolejną kadencję do 2027 r. - poinformowała w piątek rzecznik prasowy MIIWŚ Hanna Mik-Samól.

Powołanie Nawrockiemu na kolejną kadencję 2020–2027 w Gdańsku wręczył w piątek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

"W trakcie trwającej ponad trzy lata kadencji dr. Karola Nawrockiego na stanowisku dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku instytucja stała się jednym z najchętniej odwiedzanych muzeów narracyjnych nie tylko na Pomorzu Gdańskim, lecz także w całej Polsce. Świadczą o tym statystyki, według których od momentu otwarcia muzeum odwiedziło ponad 1,77 mln osób, z czego około 20 proc. stanowili goście zagraniczni" - podała rzeczniczka muzeum.

Podkreśliła, że dziś "Muzeum II Wojny Światowej to instytucja kultury nieodchodząca w aktywności i narracji od wydarzeń oraz kontaktów międzynarodowych, w tym złożoności problematyki II wojny światowej, stawiająca jednak sobie za główny cel opowieść o polskim doświadczeniu w latach 1939–1945 w kontekście wydarzeń międzynarodowych".

W trakcie ostatnich trzech lat MIIWŚ przygotowało 19 wystaw czasowych, prezentowanych zarówno w murach placówki (m.in. „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, „Westerplatte w 7 odsłonach”, „Pancerne Skrzydła”, „Dziedzictwo Utracone”), jak i w Polsce oraz na świecie (m.in. „Milion zza oceanu” prezentowana w Nowym Jorku oraz Doylestown w USA).

W 2019 r. muzeum przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zrealizowało międzynarodowy projekt wystawienniczy „Fighting and Suffering” prezentowany w ponad 150 miejscach na sześciu kontynentach, stając się największą tego typu akcją informacyjną w historii polskiej dyplomacji.

W trakcie kadencji obecnego dyrektora MIIWŚ wydało 26 publikacji, zorganizowało także 11 konferencji naukowych i popularno-naukowych. Od kwietnia 2017 r. w muzeum przeprowadzono ponad 1300 lekcji edukacyjnych dla ponad 30 tys. osób. Poza działalnością naukową, edukacyjną i wystawienniczą zrealizowano 40 wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle, wieczory poetyckie i widowiska muzyczne. Otwarto Kino Muzeum, w którym łącznie zaprezentowano 164 tytuły filmowe w trakcie ponad 930 projekcji.

W ramach prowadzonych przez MIIWŚ badań archeologicznych w latach 2017-2020 na terenie pola bitwy na Westerplatte pozyskano łącznie prawie 38 tys. zabytków ruchomych związanych z historią Westerplatte, w tym z okresem funkcjonowania Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W toku piątego etapu tych prac odnaleziono dziewięć szkieletów ludzkich, obrońców Westerplatte z września 1939 r. Dzięki współpracy MIIWŚ z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie oraz Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, zidentyfikowano szczątki pięciu żołnierzy. Ich noty identyfikacyjne zostały wręczone rodzinom przez prezydenta Andrzeja Dudę 1 września 2020 r. na Westerplatte.

"W najbliższej siedmioletniej kadencji głównym zadaniem Muzeum II Wojny Światowej jest realizacja wieloletniej inwestycji na Westerplatte, której pierwsze efekty – cmentarz wojskowy Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte i wystawa w budynku Elektrowni - zostaną zrealizowane do 1 września 2022 r., natomiast całkowite zakończenie działań inwestycyjnych planowane jest na rok 2026" - zapowiedziała Mik-Samól.

Strategicznym priorytetem na najbliższe lata jest także rozbudowa Działu Archeologii, umożliwiająca podjęcie nowego projektu archeologicznego – interdyscyplinarnych badań pól bitewnych, poszukiwań niezlokalizowanych do tej pory miejsc pochówków polskich żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 r., a także poszukiwań miejsc spoczynku polskich żołnierzy poległych na Dalekim Wschodzie.

W planach działań wystawienniczych na najbliższe lata jest m.in. tworzenie nowych tematycznych ścieżek zwiedzania na wystawie głównej oraz przygotowanie nowych wersji językowych audioprzewodnika. Jednym z nowych zadań na przyszłą kadencję jest powołanie Młodzieżowej Rady Muzeum, która ma być ciałem doradczym w kontakcie Muzeum z młodym pokoleniem.

MIIWŚ zamierza też dokonać otwarcia nowych oddziałów - w Tczewie (Muzeum Mostów Tczewskich) oraz w Sochaczewie (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą).