Karolina Ziębińska-Lewandowska obejmie od 1 stycznia 2021 r. stanowisko dyrektora Muzeum Warszawy. Jej kandydatura oraz koncepcja programowa, którą przedstawiła zyskały najwyższą ocenę komisji konkursowej - poinformował w środę Urząd m.st. Warszawy.

Jak przypomniał Urząd m.st. Warszawy w komunikacie przesłanym PAP, "w pierwszym etapie postępowania konkursowego spośród czterech kandydatów, którzy złożyli oferty, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się trzy osoby spełniające wymagania formalne". Następnie 31 lipca odbyły się rozmowy z kandydatami na temat proponowanych przez nich autorskich koncepcji programowych i organizacyjnych.

"11-osobowa Komisja obradowała pod przewodnictwem Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady m.st. Warszawy. Oprócz przedstawicieli m.st. Warszawy w komisji znaleźli się reprezentanci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stowarzyszeń muzealników, Rady Muzeum Warszawy oraz związków zawodowych działających w muzeum" - czytamy.

Urząd m.st. Warszawy poinformował, że startując w konkursie, Ziębińska-Lewandowska zaproponowała plan rozwoju instytucji "nastawiony na reagowanie na współczesne problemy miasta, partycypację i otwartość, a także stworzenie Centrum Fotografii prezentującego bogate zbiory fotograficzne Muzeum Warszawy".

Zadowolenie z decyzji komisji konkursowej wyraziła Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka i koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej. "Bardzo się cieszę z tego wyboru, który gwarantuje, że placówka będzie rozpoznawalna i przyjazna, a potencjał miejsca i ludzi zostanie wykorzystany do dalszego budowania marki, zwiększania uczestnictwa oraz promowania stołecznych artystek i artystów" - powiedziała.

Karolina Ziębińska-Lewandowska jest kuratorką związaną przez wiele lat z Narodową Galerią Sztuki Współczesnej Zachęta, absolwentką Instytutu Historii Sztuki UW, gdzie uzyskała również tytuł doktorski. Współtworzyła Fundację Archeologia Fotografii, znaną z ochrony i udostępniania archiwów po czołowych polskich fotografach, inicjowania licznych projektów artystycznych i badawczych. Od 2014 r. pracuje w Muzeum Narodowym Sztuki Nowoczesnej Centre Pompidou w Paryżu.