13 mln zł zamierza przeznaczyć resort kultury na udostępnianie publikacji w formie cyfrowej w związku z „z koniecznością zapewnienia w czasie stanu epidemii, za pośrednictwem Internetu, jak najszerszego dostępu do zbiorów bibliotecznych” – zapowiedział resort w czwartek, w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

MKiDN podało w czwartek, że przygotowuje projekt nowelizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez dodanie w nim kolejnego priorytetu nazwanego „Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych”. Na priorytet ten zostanie przeznaczone ponad 13 mln zł, z których sfinansowany zostanie zakup licencji do publikacji chronionych majątkowymi prawami autorskimi i udostępnienie ich w sieci w formatach pozwalających na ich wykorzystanie on-line oraz udostępnienie publikacji w formatach pozwalających na korzystanie z nich na czytnikach – zapowiada ministerstwo.

Resort cytuje w komunikacie ogłoszone w czwartek przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową najnowsze badanie czytelnictwa wśród Polaków. „Wskaźniki czytelnictwa w Polsce są stabilne. W 2019 roku obserwujemy trwałe zatrzymanie spadkowego trendu czytelnictwa w Polsce, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. W minionym roku 39 proc. Polaków sięgnęło po co najmniej jedną książkę” – pisze resort.

„Wyniki badań są umiarkowanie optymistyczne. Wskaźniki czytelnictwa od kilku lat utrzymują się na podobny poziomie, zostały zahamowane drastyczne spadki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa oraz Instytut Książki prowadzą szereg działań na rzecz rozwoju czytelnictwa. Realizujemy m.in. kampanię +Mała książka – wielki człowiek+, w ramach której wyprawki czytelnicze trafiają do rodziców noworodków i przedszkolaków, odbudowujemy tradycję wspólnego, rodzinnego czytania, chcemy, aby dzieci wyrastały w duchu kultury czytelniczej kształtowanej od najmłodszych lat” – przypomniał cytowany w komunikacie minister, prof. Piotr Gliński. Wicepremier zwraca uwagę na stabilny, choć nadal niewielki odsetek osób, które czytają wiele książek a także podkreśla rolę bibliotek w szerzeniu kultury czytania.

„W tym szczególnym dniu dziękuję bibliotekarzom, którzy czuwają nad tym, by każdy Polak miał dostęp do bogatego księgozbioru, zachęcają do obcowania z książką, organizują wydarzenia dla dzieci i młodzieży wprowadzające w świat fantazji, rozbudzające wyobraźnię, a dzisiaj, w dobie ograniczeń w funkcjonowaniu bibliotek, nie ustają w szukaniu sposobów na podtrzymanie kontaktu z czytelnikami, w tym – z najmłodszymi czytelnikami, i oferują im atrakcyjne możliwości spędzenia czasu z literaturą w sieci” – przypomina prof. Gliński.

Stan epidemiczny oraz restrykcje związane z zamykaniem księgarń są uciążliwe dla rynku wydawniczego, pisarzy, tłumaczy. Część czytelników sięga po nowe formy książek – e-booki i audiobooki. W niedługim czasie te formy upowszechniania literatury mogą stanowić wyzwanie dla bibliotek, które zaczęły odpowiadać na potrzeby w tym zakresie. Dlatego właśnie, jak wyjaśnia resort, przygotowywana jest nowelizacja wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, tak, aby w większym stopniu można było finansować w jego ramach udostępnianie literatury w sieci.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. W ramach tego programu na zakupy nowości wydawniczych do bibliotek w tym roku MKiDN przeznaczyło 26,5 mln zł. „Trwają również intensywne prace nad programem zakupu książek przez biblioteki publiczne i szkolne w latach 2021-2025” – zapowiada resort. Planowane są również nowe inicjatywy służące dalszemu wsparciu rynku książki, dostępu do niej oraz rozwijaniu czytelnictwa.