Wprowadzamy pakiet wsparcia ludzi kultury. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom pomożemy przetrwać instytucjom kultury i NGO w Warszawie. Uruchamiamy także środki na projekty dla ludzi kultury - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak przekazał Trzaskowski, kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa uderzył również w instytucje kulturalne i organizacje pozarządowe. "Załamanie inwestycji w kulturę to straty dla społeczeństwa w perspektywie lat, a nawet dekad. Nie możemy do tego dopuścić, musimy zadbać o warszawską kulturę, dlatego przygotowaliśmy pakiet wsparcia. Priorytetem jest zachowanie istniejących zasobów, ochrona pracowników sektora kultury i wsparcie dla artystów" - zaznaczył.

W ramach działań wspierających miasto uruchomiło otwarty konkurs ofert "Mobilni w kulturze" dedykowany organizacjom pozarządowym do wspierania ludzi kultury. W jego ramach wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym - artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom - realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju, zaś ratusz przeznaczył na ten cel 1 mln zł.

Ogłoszono również konkurs, który ma wesprzeć księgarnie stacjonarne - "Ulubiona warszawska księgarnia". Inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i antykwariatom księgarskim - zarówno specjalistycznym, jak i ogólnoasortymentowym - prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie. Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 tys. zł.

Ponadto ponaddzielnicowe instytucje kultury (m.in. teatry i muzea) dostają możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych; możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami; wpisanie do kontraktów prezentacji on-line w punkcie dotyczącym wskaźników widzów; zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych oraz pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów.

Organizacje pozarządowe mogą liczyć na:

  • modyfikację złożonych ofert na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury (dostosowanie harmonogramów, zakresów rzeczowych czy rezultatów projektów);
  • możliwość aneksowania już podpisanych umów na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury;
  • wpisanie do kontraktów prezentacji on-line w punkcie dotyczącym wskaźników widzów oraz
  • pomoc w zakresie uzyskania bonifikaty w wysokości czynszu lub odroczeniu płatności.

Stypendyści artystyczni dostają od miasta możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.