Nie ma w tej chwili mowy o połączeniu Muzeum MOCAK i Bunkra Sztuki – poinformowała rzeczniczka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego Monika Chylaszek. Dodała też, że prezydent nie zmienia swojej propozycji, aby Maria Anna Potocka szefowała obu tym instytucjom.

We wtorek w krakowskim magistracie odbyło się zamknięte spotkanie prezydenta miasta z grupą osób, które nie chcą połączenia Bunkra Sztuki z MOCAK-iem i które miały przedstawić prezydentowi program naprawczy Bunkra Sztuki. Grupę tę reprezentowali m.in. członkowie związku zawodowego Bunkra oraz przedstawiciele ruchu obywatelskiego Towarzystwo Osób Kibicujących Galerii Bunkier Sztuki.

Po spotkaniu rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek powiedziała dziennikarzom, że nie ma w tej chwili mowy o połączeniu Muzeum MOCAK i Bunkra Sztuki. Oznajmiła też, że nie zmieniła się propozycja prezydenta, aby to Maria Anna Potocka szefowała obu tym instytucjom. Potocka jest obecnie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, wcześniej kierowała już Bunkrem Sztuki.

Potocka miałaby "przeprowadzić" tę instytucję przez kompleksowy remont planowany w 2020 r. Prezydent chce jej powierzyć stanowisko bez konkursu, a resort kultury nie sprzeciwia się takiemu pomysłowi.

Przedstawiciele ruchu obywatelskiego Towarzystwo Osób Kibicujących Galerii Bunkier Sztuki oraz związku zawodowego Bunkra domagali się, aby miasto zorganizowało nowy konkurs na dyrektora Bunkra (poprzednia dyrektor Magdalena Ziółkowska zrezygnowała w połowie kadencji) i by pozostał on samodzielną miejską instytucją kultury.

„Wszyscy zdają sobie sprawę, że MOCAK i Bunkier Sztuki to dwie różne instytucje. Galeria Bunkier Sztuki pozostanie galerią sztuki współczesnej, nie będzie muzeum. MOCAK jest muzeum sztuki współczesnej i ma inne funkcje niż galeria” – powiedziała rzecznika prezydenta Krakowa. „Nie ma niebezpieczeństwa, że te instytucje zostaną połączone i ujednolicone. One będą zawsze różne funkcje pełnić” - dodała.

Według prezydenta miasta – poinformowała rzeczniczka – okres remontu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, czyli najbliższe dwa, trzy lata, jest dobrym czasem, aby zastanowić się nad wizją przyszłości tej instytucji. Majchrowski ponownie chce się spotkać w marcu z osobami zaangażowanymi w sprawę Bunkra.

Krakowska artystka Monika Drożyńska z Towarzystwa Osób Kibicujących Galerii Bunkier Sztuki powiedziała po spotkaniu, że grupa ta proponuje, aby „oddzielić istnienie galerii Bunkier Sztuki od budynku, w którym się znajduje”. „Zaproponowaliśmy zamknięcie budynku, wyłonienie menedżera na czas remontu i powołanie zespołu programowego, który zaproponuje plan działania galerii Bunkier Sztuki” – wyjaśniła. O szczegółach przedstawiciele Bunkra będą rozmawiać z władzami miasta podczas kolejnych spotkań.

Przedstawicielka OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Galerii Bunkier Sztuki Anna Lebensztejn powiedziała dziennikarzom, że czas remontu Bunkra będzie czasem na wspólną dyskusję i wypracowanie, razem z władzami miasta, programu galerii.

Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, były dyrektor Bunkra Sztuki w latach 1999-2002, Jarosław Suchan ocenił, że Kraków jako duży ośrodek kulturalny potrzebuje instytucji realizujących odmienne programy. Jego zdaniem ważne jest, że rozmowy o przyszłości Bunkra trwają i że są szanse na znalezienie rozwiązań, które będą satysfakcjonować zarówno Bunkier Sztuki, władze miasta, jak i artystów oraz publiczność.