Po modernizacji urządzeń technicznych Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, działający w liczącym 125 lat budynku, będzie jedną z najnowocześniejszych scen w Polsce. W tym roku zakończył się pierwszy etap zaplanowanych prac.

"Większość rozwiązań sceno-technicznych pochodzi z początków istnienia tego teatru. Szczycimy się jedną z najstarszych na świecie i ciągle funkcjonującą, niesamowitą ręczną sznurownią, która jest arcydziełem inżynierii teatralnej" - mówił we wtorek dyrektor naczelny Teatru im. J. Słowackiego Krzysztof Głuchowski.

Jak zaznaczył, współczesne środki inscenizacyjne, wymagania, jakie stawiają reżyserzy i oczekiwania widzów znacznie odbiegają od możliwości i rozwiązań, jakie posiadał Teatr im. J. Słowackiego. "Dzięki wsparciu z funduszy unijnych możliwa jest modernizacja techniki, oświetlenia, akustyki i zakup multimediów oraz zmiany na widowni" – powiedział.

W tym roku zakończył się pierwszy etap zaplanowanych prac. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 8 mln 730 tys. zł.

Teatr zyskał nowoczesne oświetlenie, m.in. ponad 80 reflektorów z system sterowania "follow/stop", który pozwala realizatorowi na prowadzenie światłem aktora z wcześniej niedostępnych miejsc.

Zakupione zostały także najnowocześniejsze projektory multimedialne z akcesoriami na potrzeby przedstawień teatralnych oraz projekcji mappingowych. Jak mogą one wyglądać, będzie można przekonać się 6 grudnia o godz. 17, gdy na elewacji zewnętrznej gmachu wyświetlany będzie pokaz poświęcony historii teatru przygotowany przez artystę Aleksandra Janickiego.

Nieco ponad 4 mln zł kosztowała modernizacja mechaniki Dużej Sceny teatru. Zakupiono m.in. trzy nowe mosty oświetleniowe i scenę obrotową. Wykonana została także nowa teatralna sznurownia sterowana cyfrowo. Zmodernizowano także portal kurtynowy, dzięki czemu widzowie siedzący na II piętrze będą widzieli dużo lepiej głębię sceny.

W drugim etapie prac – planowanym na rok 2019 – przewidziano modernizację widowni, w tym wymianę podłogi, foteli i krzeseł w lożach. Nowe fotele będą wykonane na podstawie projektu Jana Zawiejskiego – głównego architekta Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Zdjęcie jednego z takich foteli znaleziono wśród archiwaliów z czasów II wojny światowej, gdy naziści świętowali w teatrze urodziny Hitlera.

"Mam nadzieję, że za rok zobaczycie państwo zupełnie inny teatr, wnętrze, które bardziej będzie przypominać to, które krakowianie widzieli 125 lat temu" – mówił Głuchowski.

Duża Scena teatru zyska nowe wyposażenie akustyczne oraz mobilny system zabudowy pozwalający na zrównanie poziomu widowni z poziomem sceny, co stworzy dodatkowe możliwości scenograficzne i pozwoli na organizację np. imprez tanecznych i balów. Przywrócone mają być nieużywane od lat miejsca na trzecim piętrze widowni.

Scena Miniatura zyska nowy sprzęt oświetleniowy, akustyczny oraz elementy mechaniki sceny. Planowane na rok 2019 wydatki wyniosą ok. 11 mln zł.

Na modernizację infrastruktury technicznej Teatr im. Juliusza Słowackiego uzyskał z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinasowanie w wysokości niemal 15,3 mln zł, wkład własny – 3,8 mln zł zapewniło Województwo Małopolskie.