"Kiedy powstawało Europejskie Centrum Nauki (ECB), to nie zdawaliśmy sobie sprawy jak atrakcyjne może być to miejsce. Dzisiaj do Pacanowa rocznie przyjeżdża prawie 200 tys. osób i to pokazuje, że centrum pełni bardzo atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu" – powiedział PAP Jarubas.

Zaznaczył, że nowy park powstanie na położonym w pobliżu dwuhektarowym terenie. "Będzie to rozwinięcie formuły edukacji przez zabawę, trochę na większej powierzchni, bardziej z wykorzystaniem elementów plenerowych zajęć, animacji" – dodał marszałek.

W rozmowie z PAP dyrektor ECB Karolina Kępczyk podkreśliła, że przyszły park edukacyjny ma poszerzyć ofertę placówki oraz umożliwić zwiedzanie ECB większej liczbie turystów – obecnie jest to ok. 180 tys. osób rocznie. "Średnio odwiedza nas dziennie 600 turystów, zakładamy, że po utworzeniu parku będzie to ok. 2 tys. gości. Zwiększymy znacznie przepustowość, bo w tym momencie to jest dla nas największym wyzwaniem" – zaznaczyła Kępczyk.

Do ogłoszonego w 2015 r. konkursu na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parku, zgłosiły się 23 pracownie. Projekty przysłało 12 z nich, a do finału zakwalifikowano sześć pomysłów. Jury konkursu, zorganizowanego przy udziale kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, pierwszą nagrodę przyznało Grupie Architektonicznej Domino ze Szczecina.

Pomysł projektantów zakłada utworzenie w parku czterech ogrodów tematycznych poświęconych: komiksom, legendom, powieściom oraz bajkom i baśniom. Znajda się w nich multimedialne stanowiska, przybliżające treści prezentowanych historii i służące zabawie. W parku będzie też mini-zoo, grota solna i pawilon doświadczalny. Na potrzeby gości powstanie kawiarnia, hotel i parking. Przy wejściu do parku znajdzie się skate-park i arboretum – dostępne bezpłatnie dla wszystkich chętnych.

Wszystkie atrakcje parku będą dostoswane do potrzeb dzieci z różnymi rodzaju niepełnoprawnościami – fizycznymi czy intelektualnymi.

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 20 mln 609 tys. zł, z czego 16 mln 466 tys. zł dofinansowania pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Prace powinny ruszyć w przyszłym roku i potrwają do maja 2020 r.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, czyli nowoczesny, dziecięcy dom kultury, zbudowano w 2010 r. W wielofunkcyjnym obiekcie dla dzieci znajduje się biblioteka z czytelnią i księgarnią, kino, sala teatralna oraz sale warsztatowe – gdzie odbywa się 16 rodzajów zajęć.

Budynek otaczają ogród z altanami, a także kuźnia, która ma upamiętniać słynnych kowali ze „120 Przygód Koziołka Matołka”. Nad stawem swoje miejsce znalazł amfiteatr. Na odwiedzających placówkę czeka też niezwykła wystawa pt. „Bajkowy świat”, utrzymana w charakterze interaktywnej zabawy, przy wykorzystaniu m.in. technik multimedialnych.

Pomysłodawcą przekształcenia Pacanowa w Europejską Stolicę Bajki był Waldemar Dąbrowski - minister kultury w latach 2002-2005. Z jego inicjatywy w 2003 r. w miejscowości zorganizowano pierwszy Festiwal Kultury Dziecięcej, który odbywa się co roku w czerwcu. W Centrum odbywają się też rozmaite festiwale i konkursy o skali ogólnopolskiej - ok. 50 wydarzeń rocznie.

Koziołka Matołka - patrona placówki, podróżnika szukającego Pacanowa - powołali do życia w 1933 r. pisarz Kornel Makuszyński i rysownik Marian Walentynowicz w książce „120 Przygód Koziołka Matołka”. W kolejnych latach powstały jeszcze kolejne trzy tomiki traktujące o przygodach tego bohatera.