Replika pojazdu pancernego z 1919 roku, poczta powstańcza i makiety z klocków Lego uatrakcyjnią tegoroczne obchody 99. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Centralne uroczystości odbędą się 27 grudnia w Poznaniu.

Gospodarz rocznicowych obchodów, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak przypomniał w piątek na konferencji prasowej, że od losów powstania wielkopolskiego zależał los ziem Wielkopolski u progu kształtowania się niepodległego państwa polskiego.

"Samorząd województwa wielkopolskiego rokrocznie organizuje obchody rocznicy wybuchu powstania z tą myślą, że jest to mocny element tożsamości regionalnej i narodowej. To wydarzenie historyczne było podstawą odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę i uczestnictwa w projekcie niepodległej Rzeczypospolitej” – powiedział.

Obchody 99. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego odbywać się będą w Poznaniu i w Warszawie. Tradycyjnie rozpocznie je 26 grudnia inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w 1918 r., co stało się iskrą zapalną powstania. Wydarzenie na Dworcu Letnim rokrocznie przygotowuje Poznański Chór Nauczycieli noszący imię kompozytora i polityka.

27 grudnia centralne uroczystości odbywać się będą przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich. Odprawiona będzie msza św. w intencji powstańców. Wcześniej, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, złożone zostaną kwiaty na mogile dowódcy powstania, gen. Stanisława Taczaka.

Po południu, na pl. Wolności, podobnie jak w poprzednich latach, pojawi się powstańczy obóz.

"Zaplanowaliśmy szereg atrakcji dla tych, którzy chcą w tym dniu skorzystać z mniej formalnej formy obchodów. Będą mogli zobaczyć rekonstrukcję powstańczą, przyjrzeć się replice cennej zdobyczy z tamtych czasów – pojazdowi Erhardt, czy uczestniczyć w biegu powstańczym” – powiedział Marek Woźniak.

Erhardt to replika cennej zdobyczy powstańczej sprzed blisko 100 lat. Jak podkreślono na konferencji prasowej, odtworzony pojazd, który w 1919 roku został odbity z rąk Niemców w wielkopolskim Budzyniu cieszy się ”zainteresowaniem i uznaniem” wśród znawców i miłośników pamięci o powstaniu.

Organizatorzy wydarzeń na pl. Wolności zaproszą do udziału w grze „Skaut”, w trakcie której chętni w ciągu 10 minut będą musieli zdobyć broń dla powstańców. Działać będzie poczta powstańcza obsługiwana przez rekonstruktorów, w której nieodpłatnie będzie można wysłać kartkę z okolicznościową pieczęcią. Specjalnie z okazji obchodów wypieczony zostanie chleb z pamiątkową opaską rocznicową.

Zaprezentowane zostaną też wykonane z klocków Lego makiety obrazujące ważne momenty sprzed blisko wieku, tj. przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, czy zdobycie lotniska. Po raz kolejny odbędzie się Bieg Powstania Wielkopolskiego. Jego trasa będzie wiodła wśród miejsc związanych z powstaniem. W biegu wystartuje ok. 1,5 tys. osób.

28 grudnia obchody przeniosą się do Warszawy. Tam odprawiona zostanie msza św. w intencji powstańców wielkopolskich. Zaplanowano uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na powstańczych mogiłach na Cmentarzu Powązkowskim zapalone zostaną znicze.

Marszałek Woźniak nie chciał mówić szerzej o przygotowaniach do przyszłorocznej, setnej rocznicy wybuchu zwycięskiej insurekcji. Szczegóły mają być podane w styczniu na osobnej konferencji prasowej.

Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. i było jednym z niewielu polskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem. Dzięki niemu ziemie Wielkopolski zostały włączone do tworzącej się II Rzeczypospolitej.

Wojska powstańcze wyzwoliły spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Za koniec powstania historycy uznają likwidację frontu wielkopolskiego 8 marca 1920 roku, choć powstańcze zdobycze dał odrodzonej Polsce traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku.