Pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” rozpoczną się w sobotę 25. Europejskie Dni Dziedzictwa. Ogólnopolska inauguracja wydarzenia odbędzie się w Bramie Poznania, czyli pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa.

Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, której celem jest promocja zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. W Polsce wydarzenie odbywa się od 1993 roku, a od 2007 roku jego koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Krajobraz to szalenie pojemne pojęcie. Krajobraz kulturowy to właściwie pewnego rodzaju mozaika wszystkich elementów, w tym przyrodniczych, ponieważ to my weszliśmy w przyrodę i zaczęliśmy ją zagospodarowywać. Na to nakłada się jeszcze historia, ludzie, którzy kiedyś żyli, pewne tradycje, które tworzyli - w związku z tym to szalenie bogaty materiał i temat” – powiedziała PAP w piątek dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka.

Jak dodała, program tegorocznych obchodów będzie nie tylko bogaty, ale i różnorodny. „Od pokazywania aspektu architektoniczno-urbanistycznego krajobrazu, jak również krajobrazu rozumianego w aspekcie czysto przyrodniczym. W Dni Dziedzictwa włączył się i np. Park Karkonoski, i Muzeum na Majdanku – to moim zdaniem pomoże nam zrozumieć i przekonać nas o bogactwie tego krajobrazu i jednocześnie o bardzo trudnym problemie” – mówiła.

Rozbicka zaznaczyła, że hasło tegorocznej edycji Dni wpisuje się doskonale w kampanię społeczną, która ma uczulić Polaków na kwestię estetyki w miastach. „Chcemy iść w kierunku uzdrowienia naszego krajobrazu kulturowego; aby to co nas otacza było nie tylko estetyczne, ale i doceniało przeszłość, żeby godziło w sobie walory przeszłości z teraźniejszością” – podkreśliła.

Ogólnopolska inauguracja 25. Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się w sobotę w Bramie Poznania, czyli pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa. Brama Poznania jest częścią Ostrowa Tumskiego, czyli miejsca, w którym kształtowała się polska państwowość. Instytucja przy pomocy multimediów i nowych technologii inspiruje do poznawania historii, prezentując szczególnie dzieje początków Państwa Polskiego i rozwoju stolicy Wielkopolski.

W programie inauguracji zaplanowano m.in. koncert zespołu Vołosi oraz mapping na zabytkowym Ostrowie Tumskim. Odbędzie się również pokaz filmu "Krajobraz mojego miasta", który ma zwrócić uwagę na kwestię chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury czy zieleni miejskiej.

Wydarzenia w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbędą się podczas dwóch weekendów: 9-10 i 16-17 września.

W Wielkopolsce w ramach tegorocznych Dni Dziedzictwa odbędzie się łącznie ok. 70 wydarzeń, w tym wystawy, zwiedzanie zabytków, spacery z przewodnikiem i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Wydarzenia zaplanowano m.in. Poznaniu, Dobrzycy, Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie i Wrześni.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r. w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na cała Europę zainicjowanych we Francji Dni Otwartych Zabytków. Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem zainspirowało to w 1991 r. Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Patronem medialnym Europejskich Dni Dziedzictwa jest Polska Agencja Prasowa.