W sobotę w Brukseli otwarty zostanie Dom Historii Europejskiej. To muzeum, które zabierze zwiedzających w podróż śladami historii Europy. Ma skłonić do refleksji nad przyszłością kontynentu i integracji europejskiej.

Dom Historii Europejskiej (ang. HEH - House of European History) to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Znajduje się w centrum dzielnicy europejskiej Brukseli, w odnowionym budynku im. Eastmana w Parku Leopolda. Wystawy będą dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych Unii Europejskiej, a wstęp będzie bezpłatny. Dla publiczności HEH będzie dostępny od soboty, ale już w czwartek otworzył go szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

"Ten dom gromadzi rzeczy, które nas łączą, wydarzenia, które przeżyliśmy razem. To nie tylko Dom Historii Europejskiej, ale także dom tożsamości i pamięci europejskiej" – powiedział na inauguracji.

Przewodniczącym Komisji Naukowej HEH został profesor Włodzimierz Borodziej. "Podobnie jak Unia, dzieło Domu Historii Europejskiej nigdy nie będzie kompletne. Będzie to zawsze zapis czasu, w którym powstawać będą zmodyfikowane wersje stałej wystawy oraz kolejne wystawy czasowe" – podkreślił.

Ekspozycja stała Domu Historii Europejskiej przedstawi zwiedzającym zarys historii europejskiej. Będzie jednak koncentrować się na historii Europy w XX wieku oraz historii integracji europejskiej, przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych procesów historycznych wcześniejszych epok. Organizowane będą również wystawy czasowe.

Autorzy projektu chcą zachęcić zwiedzających do zastanowienia się nad współczesną Europą, nad pozycją Unii Europejskiej oraz nad tym, jaką rolę każdy z nich może odegrać w kształtowaniu przyszłości Europy. Wydarzenia historyczne w HEH są przedstawione w interesującej, interaktywnej formie, co ma zachęcić do odwiedzenia budynku im. Eastmana.

Pomysł utworzenia Domu Historii Europejskiej zaprezentował były szef Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering w 2007 r. W 2009 r. Parlament podjął decyzję o przeznaczeniu budynku dawnej kliniki dentystycznej im. George'a Eastmana na potrzeby przyszłego muzeum.

Eastman był amerykańskim filantropem i wynalazcą aparatu fotograficznego Kodak. Jego działalność charytatywna pozwoliła na utworzenie punktów dentystycznych w Nowym Jorku i kilku europejskich miastach, w tym w Brukseli, by zapewnić darmową opiekę dentystyczną ubogim dzieciom.

Z Brukseli Łukasz Osiński