40 firm zostało zakwalifikowanych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej generalnej przebudowy budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Remont zabytkowego obiektu ma kosztować ok. 50 mln zł.

W środę upłynął termin weryfikacji wniosków przedsiębiorstw, które zgłosiły się do ogłoszonego w lutym konkursu.

Jak poinformowała dziennikarzy specjalistka ds. kontaktów z mediami w kieleckim teatrze Paulina Drozdowska, z 44 zgłoszeń o dopuszczenie do udziału w konkursie, wymagania formalne spełniło 40 firm. „Zostaną one zaproszone do dalszego etapu postępowania konkursowego” – dodała.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego gmachu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, placówka ta organizuje wspólnie z kieleckim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

W myśl regulaminu przedsięwzięcia, prace konkursowe będzie można zgłaszać do 3 lipca, a wyniki mają być ogłoszone najpóźniej 17 lipca.

Prace związane z przygotowaniem generalnego remontu siedziby teatru, umożliwiło uregulowanie spraw własnościowych zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy w centrum miasta, którą zajmuje kielecka scena.

„Najważniejszym zadaniem, z jakim muszą zmierzyć się uczestnicy konkursu, to stworzenie nowoczesnego teatru z technologią umożliwiającą realizację programu w danej oprawie scenograficznej, poprawa funkcjonalności obiektu - przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu z klimatem XIX-wiecznych wnętrz” – podkreślono w regulaminie przedsięwzięcia.

Po remoncie w teatrze będzie funkcjonowała nowoczesna duża scena, nowa mała scena i sala prób. Uporządkowane zostaną także: garderoby i sale zaplecza dla aktorów, pomieszczenia techniczne i administracyjne, magazyny oraz przestrzeń dla widzów, która ma być dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Powstanie też hostel dla artystów.

W budynku mają być wymienione m. in. instalacje sanitarne i elektryczne, drewniane stropy i elementy dachu budynku. Zostanie także zainstalowany nowy system grzewczo-wentylacyjny.

Wg szacunków, generalny remont placówki, będzie kosztował ok. 50 mln zł. Samorząd województwa świętokrzyskiego, który prowadzi teatr, rozważa możliwości wsparcia przedsięwzięcia funduszami Unii Europejskiej lub funduszami norweskimi.

Wg informacji jakie podawali wcześniej przedstawiciele teatru, remont mógłby się rozpocząć w 2018 r. Ma potrwać ok. trzech lat.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach to jedna z najstarszych scen teatralnych w Polsce – istnieje od 1879 r. Odwiedzał go m. in. Stefan Żeromski, występowała w nim gościnnie Gabriela Zapolska, polecał Henryk Sienkiewicz. Wystawiali tu Stanisław Przybyszewski i Aleksander Zelwerowicz.

Za złote czasy kieleckiej sceny uważa się lata 1952-58, kiedy teatrem kierowali Irena i Tadeusz Byrscy. Powstały wówczas takie przedstawienia, jak: „Powrót Odysa” Stanisława Wyspiańskiego, „Pierścień Wielkiej Damy” Cypriana Kamila Norwida, „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego.

W latach 1992-2015 teatrem kierował Piotr Szczerski. Był otwarty na młodych, awangardowych twórców. Do współpracy zaprosił m.in. reżyserów Radosława Rychcika, Wiktora Rubina, Ewelinę Marciniak oraz dramaturgów - Jolantę Janczak, Mateusza Pakułę i Michała Buszewicza.

Po śmierci Szczerskiego w maju 2015 r., konkurs na dyrektora placówki wygrał Michał Kotański - absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie.