Ok. 630 tys. zł dotacji z ministerstwa kultury dostanie Muzeum Historii Katowic na modernizację swej głównej wystawy oraz konserwację części zbiorów. Placówka deklaruje, że po zakończeniu prac, będzie opowiadała historię miasta w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

O wysokiej ocenie dwóch wniosków złożonych przez Muzeum Historii Katowic i przyznaniu na tej podstawie placówce dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował w swoim czwartkowym biuletynie katowicki magistrat. Pieniądze pochodzą z puli ministerialnego programu Wspieranie Działań Muzealnych.

Większa z dotacji, łącznie na 557 tys. zł, wesprze drugi etap modernizacji kluczowej dla działalności Muzeum Historii Katowic wystawy stałej „Z dziejów Katowic”. Dzięki niej odnowiona zostanie część wystawy prezentująca historię miasta od momentu nadania praw miejskich w 1865 r.

Pierwszy etap prac przy tej wystawie zakończono we wrześniu 2015 r. Otwarta po modernizacji część ekspozycji w nowoczesny sposób prezentuje dzieje Katowic do 1865 r. Zawiera elementy interaktywne i multimedialne, a nowa aranżacja plastyczna służy wprowadzeniu zwiedzających w atmosferę tamtych czasów.

Muzeum za priorytetową uznaje obecnie modernizację drugiej części tej wystawy. Zamierza pokazać w równie ciekawy i nowoczesny sposób skomplikowane dzieje miasta w ciągu ostatnich 150 lat. Chce także uzupełnić narrację historyczną o nowe wątki. Duża ilość i różnorodność posiadanych przez Muzeum eksponatów i fotografii pozwala przy tym, by to one były główną osią wystawy.

Nowoczesna technika ma natomiast pomagać w prezentacji kontekstu, w jakim powstały przeznaczone do prezentacji obiekty. Ma też wyjaśniać złożone zagadnienia z dziejów miasta. Multimedia dadzą możliwość pogłębienia wybranych wątków tematycznych, co Muzeum uznaje za szczególnie istotne wobec budzących emocje zagadnień z historii Górnego Śląska.

Różne poziomy informacji mają zostać dopasowane do różnych odbiorców. Dzięki temu mają być przystępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; dla osób związanych z Katowicami, ale też trafiających do miasta jako turyści. Treści dostępne będą również w języku angielskim, a narracja filmowa, dzięki napisom na ekranie, będzie dostępna dla osób głuchoniemych.

Koncepcję wystawy opracowano zakładając chronologiczne przedstawienie dziejów miasta, z podziałem ekspozycji na sześć głównych tematów, rozmieszczonych w sześciu salach wystawowych. II etap modernizacji wystawy realizowany będzie przez dwa lata. W tym roku Muzeum otrzyma na ten cel 277 tys. zł dotacji, a w 2018 r. – 280 tys. zł.

Drugi z projektów, dotyczący konserwacji zbioru sztandarów z okresu międzywojennego, dostanie natomiast w tym roku 30 tys. zł ministerialnej dotacji, a w przyszłym - 42 tys. zł.

To niejedyne dotacje dotyczące zbiorów, o które starało się ostatnio Muzeum Historii Katowic. Jeden z wniosków złożonych przez Katowice pod kątem środków na wsparcie cyfrowych usług publicznych, dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dotyczył digitalizacji oraz udostępnienia online zbiorów tej miejskiej placówki.

Wniosek ten został już wybrany do dofinansowania. Dzięki niemu miasto na ten dotyczący Muzeum projekt o wartości 1,37 mln zł dostanie ze środków RPO 1,16 mln zł. W unijnym wniosku założono okres realizacji projektu od końca listopada ub. roku do końca kwietnia 2020 r.

Obecnie Muzeum i miasto przygotowują rewitalizację jego głównej zabytkowej siedziby przy ul. Szafranka. Również to przedsięwzięcie miałyby wesprzeć środki śląskiego RPO.