Paulina Korzeniewska, Czesław Osękowski i Agata Sendecka zostali laureatami Lubuskich Wawrzynów za 2016 r. Odebrali je podczas gali, która w czwartek odbyła się w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Wawrzyny przyznawane są w trzech kategoriach – literatury, nauki i dziennikarstwa. Głównymi organizatorami konkursów o te nagrody są: biblioteki wojewódzkie z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp., a partnerami zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich, lubuskie uczelnie oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich.

Lubuski Wawrzyn Literacki to wyróżnienie przyznawane dla regionalnych twórców poezji i prozy. W tym roku nagrodę otrzymała zielonogórska poetka, tłumaczka i filolog angielski Paulina Korzeniewska. Kapituła doceniła jej tomik poezji pt. „Pogodna biel dobrego samopoczucia”, wydany w zeszłym roku przez Dom Literatury w Łodzi.

„Pisanie jest naprawdę bardzo, bardzo samotnym zajęciem, czasami frustrującym, i fakt, że ktoś chce moje książki czytać, kupować, dyskutować o nich, naprawdę dodaje mi skrzydeł i utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że zawsze i bardzo uparcie po prostu trzeba robić swoje” – powiedziała po odebraniu nagrody Paulina Korzeniewska.

Reklama

Nagrodę promująca literaturę popularnonaukową – Wawrzyn Naukowy otrzymał historyk i politolog, były rektor, a obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. Został uhonorowany za publikację pt. „Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny” wydaną w 2016 r. przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Jest to dla mnie duża przyjemność. Chcę powiedzieć także, że książka o połączeniu miasta z gminą ma kilka wymiarów. Ma naukowy wymiar, popularnonaukowy, ale także użyteczny wymiar. Ta użyteczność jest nieprawdopodobnie ważna ze względu na to, że proces łączenia się samorządów w Polsce będzie toczył się moim zdaniem lawinowo. Będzie toczył się lawinowo tylko w okolicznościach, kiedy społeczności łączących się samorządów będą wykazywać consensus, zgodę i porozumienie w tym względzie” – mówił prof. Osękowski. Dodał, że tak właśnie było w Zielonej Górze.

Reklama

Laureatką Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego została dziennikarka Oddziału Telewizji Polskiej w Gorzowie Wlkp. Agata Sendecka. Uznanie kapituły konkursowej zdobył jej autorski program emitowany w tej stacji pt. „Rodzina na plus” - audycja dla rodzin o stylu życia, wychowaniu, zawierająca porady i informacje o ciekawych wydarzeniach czy inicjatywach.

„Miło mi jest odbierać tę nagrodę w Zielonej Górze, bo to tutaj zaczynała się moja przygoda z telewizją, a potem dopiero przeprowadziłam się do Gorzowa, ale też, co zawsze podkreślam, że ta przygoda w ogóle z dziennikarstwem rozpoczęła się w Sulęcinie i bardzo serdecznie mieszkańców Sulęcina również z tego miejsca chciałam pozdrowić” – mówiła Agata Sendecka.

Ideą Wawrzynów Literackich jest promocja i docenienie osiągnięć autorów mieszkających na terenie województwa lubuskiego, związanych z województwem lubuskim, dawnym zielonogórskim lub dawnym gorzowskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.

Wśród laureatów są zarówno uznani twórcy, jak i debiutanci. W przypadku nagród naukowych i dziennikarskich prace biorące udział w konkursie tematycznie są związane z regionem.

Historia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego sięga 1994 r. Pomysłodawcą nagrody był zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Do 2005 r. przyznawano dwie nagrody - w dziedzinie prozy i poezji; z czasem podział ten przestał istnieć.

Wawrzyn Naukowy jest przyznawany od 2006 r., a w 2014 r. po raz pierwszy wręczono Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Wszystkie nagrody przyznawane są za rok poprzedni.