90 prozatorskich debiutów zostało zgłoszonych do 2. edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, konkursu organizowanego przez prezydenta Radomia i Muzeum Gombrowicza we Wsoli (Mazowieckie). Rozstrzygnięcie we wrześniu 2017 r. Laureat otrzyma 40 tys. zł.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany, jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą w języku polskim. W tej edycji konkursu biorą udział książki wydane w 2016 r. Zgłoszono ich 90. W ub. r. zgłoszeń było blisko 60.

Zdaniem sekretarza kapituły nagrody Tomasza Tyczyńskiego, takie zainteresowanie istniejącą od roku nagrodą świadczy o tym, że przyjęła się ona w środowisku literackim oraz wydawniczym. „W tej edycji wiele zgłoszeń pochodzi od dużych wydawnictw, ale sporą część stanowią pozycje wydane własnym sumptem lub przez małe wydawnictwa” - powiedział.

Tyczyński podkreślił, że autorzy zgłoszonych książek - choć debiutują jako prozaicy - są w różnym wieku. „Z jednej strony mamy debiut będący efektem studiów literackich. Z drugiej - książkę, której autorem jest dojrzały artysta malarz, profesor jednego z uniwersytetów” - wyjaśnił.

O wyborze najlepszych książek zdecyduje kapituła, której przewodniczy krytyk i historyk literatury, znawca twórczości Gombrowicza prof. Jerzy Jarzębski. W jej skład wchodzą: prof. Ewa Graczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego (UŚ); krytyczka literacka i dziennikarka „Polityki” Justyna Sobolewska; badaczka literatury z UŚ Anna Kałuża; redaktor naczelna portalu kulturalnego „dwutygodnik.com” Zofia Król oraz pisarz i laureat nagród literackich Zbigniew Kruszyński.

W czerwcu kapituła wybierze i ogłosi 5 nominowanych. Rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu 2017 r.

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza ustanowił w 2015 r. samorząd Radomia. Organizatorami konkursu są prezydent miasta Radomia i Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Honorowy patronat nad konkursem objęła wdowa po pisarzu, Rita Gombrowicz. Nagroda po raz pierwszy przyznana została we wrześniu ub.r. Laureatami zostali: Weronika Murek - autorka książki „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina"” oraz Maciej Hen - za powieść „Solfatara”.