Andrzej Muszyński i Patrycja Pustkowiak zostali laureatami Nagrody im. Adama Włodka za 2016 r. przyznawanej przez Fundację Wisławy Szymborskiej – poinformowała Sylwia Miłkowska z Fundacji.

Nagrodę ustaloną zapisem testamentowym Wisławy Szymborskiej w 2012 r. może otrzymać poeta, pisarz, tłumacz lub badacz literatury, który nie ukończył 35 lat, opublikował wcześniej przynajmniej jedną książkę i pracuje nad kolejnym projektem.

Laureat otrzymuje stypendium na napisanie kolejnej książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu i jest zobowiązany do zrealizowania swojego projektu w ciągu roku od ogłoszenia, że zdobył nagrodę.

"Fundacja Wisławy Szymborskiej zdecydowała przyznać Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2016 dwojgu prozaikom. Andrzej Muszyński zgłosił do nagrody projekt powieści "Ahmed" - poświęconej polskiej emigracji zarobkowej początku XXI wieku, a Patrycja Pustkowiak przygotowała projekt powieści "Maszkaron" - satyrycznej opowieści o współczesności widzianej z perspektywy odpychającej, młodej kobiety” – powiedziała PAP Sylwia Miłkowska z Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Andrzej Muszyński (ur. w 1984 roku) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorem książek: "Miedza", "Południe", "Cyklon", "Podkrzywdzie". Był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w roku 2014 i 2016 oraz Paszportów Polityki w 2015 r.

Patrycja Pustkowiak (rocznik 1981) ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej debiutancka powieści "Nocne zwierzęta", znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2014, była też nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2014.

Nagrodę im. Adama Włodka przyznano po raz trzeci. Wcześniej jej laureatami byli: Mikołaj Łoziński (na napisanie powieści o roboczym tytule "Rodzina Stramerów") i Miłosz Waligórski (na przygotowanie przekładu antologii poezji serbskiej na język polski "Serce i krew", która ukazała się w 2015 r.) oraz Marcin Orliński – jego nowy tom poetycki zostanie opublikowany wiosną nakładem wydawnictwa WBPiCAK w Poznaniu.

Adam Włodek (1922-1986) był poetą, tłumaczem i redaktorem, opiekunem Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich, w latach 1948-54 mężem Wisławy Szymborskiej. Noblistka w swoim testamencie wyraziła wolę, by młodym pisarzom przyznawać nagrodę jego imienia.

Na początku 2013 r. dziennikarz, działacz opozycyjny i producent telewizyjny z Krakowa Maciej Gawlikowski na portalu społecznościowym Facebook poinformował, że Włodek w 1953 r. złożył do UB donos na pisarza i tłumacza Macieja Słomczyńskiego. Według Gawlikowskiego "poeta, który wydał mniej tomików niż kolegów Urzędowi Bezpieczeństwa" nie może być wzorem dla kolejnych pokoleń literatów. Gawlikowski wezwał Instytut Książki do wycofania się z tego przedsięwzięcia i tak się stało, a Fundacja Wisławy Szymborskiej zdecydowała, że zawiesza przyznanie nagrody.

W 2014 r. powstał nowy regulamin nagrody. Obecnie jej jedynym organizatorem i fundatorem jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.