Ogólne pakiety pomocowe wprowadzane w krajach europejskich z powodu kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 obejmują też sektor kultury. Poza tymi pakietami wiele państw wypracowało też dodatkowe narzędzia pomocy ludziom kultury; wśród nich są dodatkowe fundusze, zapomogi czy większa elastyczność w rozliczaniu wydarzeń kulturalnych.

Wsparcie dla kultury w Niemczech

W Niemczech artyści i pracownicy sektora kultury mają dostęp do tzw. „błyskawicznej pomocy”, udzielanej przez kraje związkowe. Samozatrudnieni i firmy zatrudniające do 5 osób mogą liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości 9 tys. euro, udzielaną na okres 3 miesięcy. Firmy zatrudniające do 10 osób mogą zaś wnioskować o 15 tys. euro.

Właścicieli klubów czy galerii dotyczy zakaz rozwiązywania umów najmu w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca w przypadku niepłacenia należności przez najemcę, który ucierpiał finansowo wskutek pandemii. Przepis pozwala także na odroczenie płatności za media.

Rząd federalny zdecydował, że organizatorzy nie muszą zwracać pieniędzy za bilety na odwołane wydarzenia kulturalne. Organizator musi zaoferować bon, który będzie mógł zostać wykorzystany w przyszłości.

Część krajów związkowych oferuje dodatkową pomoc, np. Bawaria zobowiązała się do wypłaty przedstawicielom wolnych zawodów po 1 tys. euro miesięcznego dodatku przez 3 miesiące.

Wsparcie dla kultury we Francji

Z kolei minister kultury Francji Franck Riester ogłosił 18 marca utworzenie funduszu pomocowego dla sektora kultury w wysokości 22 mln euro. Dla wydawców, autorów i księgarń przeznaczono 5 mln euro, przemysł muzyczny otrzyma 10 mln euro, sektor rozrywkowy – 5 mln, a sztuki wizualne – 2 mln euro. Dotacje pokrywają koszty odwołanych wydarzeń literackich, w tym wynagrodzeń autorów.

Rząd ogłosił również wsparcie dla biznesu, które obejmie sektor kultury. Chodzi przede wszystkim o tzw. mechanizm częściowego bezrobocia w ramach, którego pracownicy, w tym freelancerzy, którzy nie wykonują obecnie pracy, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 70 proc. pensji brutto. Państwo finansuje to świadczenie do 4,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli do 6927 euro brutto.

Ministerstwo ma wygospodarować również dodatkowe środki na indywidualne wsparcie artystów do 1500 euro.

Wsparcie dla kultury w Wielkiej Brytanii

Wsparcie brytyjskiego rządu dla kultury odbywa się na kilku płaszczyznach. Pod koniec marca podlegające ministerstwu kultury Arts Council England ogłosiło powołanie funduszu wsparcia o wartości 160 mln funtów. Z tej kwoty 140 mln przeznaczono dla instytucji kultury, zaś 20 mln - dla indywidualnych artystów, w tym freelancerów.

Niezależnie od tego, minister finansów ogłosił, że wszystkie firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej i wypoczynkowej nie będą płaciły przez 12 miesięcy gminnego podatku od przedsiębiorstw (wyliczanego od wartości zajmowanej nieruchomości), o ile jego wartość nie przekracza 51 tys. funtów. Mogą one także występować o granty w wysokości do 25 tys. funtów.

Ponadto instytucje kultury działające na zasadach komercyjnych korzystają z rządowego programu utrzymywania miejsc pracy, zgodnie z którym mogą występować o zwrot 80 proc. wynagrodzenia pracowników - do kwoty 2500 funtów miesięcznie - o ile ich nie zwolnią. Freelancerzy mogą ubiegać się o analogiczne wsparcie uruchomione dla samozatrudnionych.

Wsparcie dla kultury we Włoszech

Tymczasem włoski rząd w połowie marca przeznaczył 130 mln euro na wsparcie dla świata kultury. W ramach rządowego dekretu pracownicy pozbawieni z powodu pandemii dochodu, w tym także osoby zatrudnione i samozatrudnione w kulturze, otrzymali w marcu zapomogę w wysokości 600 euro. W skorygowanej wysokości będzie ona wypłacana także w kolejnych miesiącach kryzysu.

Ponadto przedstawiciele tej branży zostali czasowo zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Właściciele kin zostali zwolnieni z części podatków. Wprowadzony został system voucherów za niewykorzystane bilety do teatrów, muzeów i na wystawy.

Wsparcie dla kultury w Szwecji

Szwedzki rząd w ramach pakietu antykryzysowego przeznaczy 500 mln koron (46 mln euro) na wsparcie sektora kultury i zostaną one rozdysponowane wśród organizatorów imprez kulturalnych, którzy byli zmuszeni je odwołać lub przełożyć.

Indywidualni twórcy będą mogli liczyć na pomoc od szwedzkiego państwa w postaci tzw. stypendiów kryzysowych: 70 mln koron (6,5 mln euro) przeznaczone jest dla artystów, a 10 mln euro (930 tys. euro) dla pisarzy.

Wsparcie dla kultury w Danii

W Danii rządowy pakiet pomocowy dla artystów wynosi 100 mln koron (13,4 mln euro). W jego ramach wnioskodawcy zdolni wykazać, że w wyniku kryzysu ich dochód w porównaniu z rokiem poprzednim spadł o minimum 30 proc. będą mogli liczyć na wypłatę 75 proc. spodziewanego dochodu, nie więcej jednak niż 23 tys. koron (3 tys. euro).

Pozostałe projekty pomocowe rządu w sferze kultury, to m.in. promocja duńskiej muzyki w stacjach radiowych, wsparcie muzeów regionalnych, ogrodów zoologicznych oraz bibliotek.