Laureat pierwszej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza zostanie wybrany w niedzielę w Radomiu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie festiwal „Opętani literaturą”, na które złożą się różnorodne wydarzenia literackie.

Nagrodę za najlepszy debiut literacki przyzna po raz pierwszy prezydent Radomia we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Patronat objęła wdowa po pisarzu Rita Gombrowicz.

W czerwcu kapituła pod przewodnictwem Jerzego Jarzębskiego wybrała pięciu nominowanych, spośród których wyłoniony zostanie zdobywca nagrody. Maciej Hen otrzymał nominację za powieść „Solfatara”, Agnieszka Kłos za zbiór opowiadań „Gry w Birkenau”, Weronika Murek za „Uprawę roślin południowych metodą Miczurina”, Maciej Płaza za powieść zatytułowaną „Skoruń”, zaś Tomasz Wiśniewski za książkę „O pochodzeniu łajdaków, czyli opowieści z metra”.

Laureat, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 40 tys. zł, dostanie także lornetkę. „To symbol gombrowiczowskiego +podglądactwa+, uważności i ostrości postrzegania rzeczywistości, których nie brakuje również nominowanym autorom” – podkreślił kurator Muzeum Witolda Gombrowicza, Tomasz Tyczyński.

Dodał, że autor „Ferdydurke” posługiwał się lornetką zwłaszcza pod koniec życia, kiedy w związku z chorobą nie był w stanie opuszczać swego mieszkania. „Właśnie przez lornetkę podglądał życie Vence” – mówił Tyczyński. „Używał jej czasem niekonwencjonalnie – przyglądał się swoim gościom +pomniejszając+ ich przez odwrócony okular” – dodał kurator muzeum. Lornetka pisarza znajduje się wśród pamiątek po nim zgromadzonych w muzeum we Wsoli.

Przyznaniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza towarzyszyć będzie festiwal „Opętani literaturą”, który rozpocznie się w piątek. Jego organizatorzy zamierzają w niekonwencjonalny sposób włączyć się w akcję narodowego czytania Sienkiewicza. W pobliżu miejsca oficjalnej lektury „Quo vadis” odbędzie się manifestacja literacka, podczas której znany z ról gombrowiczowskich aktor Mariusz Bonaszewski czytać będzie krytyczne uwagi Gombrowicza na temat twórczości autora „Potopu”.

W trakcie festiwalu zaplanowano także bicie rekordu świata w czytaniu „Opętanych”. 3 września mija 77. rocznica opublikowania w prasie warszawskiej i radomsko-kieleckiej ostatniego odcinka tej powieści Gombrowicza. W programie jest także m.in. spotkanie z Ritą Gombrowicz oraz koncerty Mai Kleszcz i Incarnations oraz Grzegorza Turnaua.