Witold Bagieński za publikację "Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961" został laureatem konkursu "Książka Historyczna Roku". Nagrodę im. Oskara Haleckiego otrzymał w kategorii "Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku".

Wyniki konkursu ogłoszono podczas gali wręczenia nagród we wtorek w siedzibie TVP w Warszawie.

"To książka nowatorska, która wprowadza do wiedzy historycznej ogromną liczbę informacji. To praca o rzeczywiście bardzo tajemniczej strukturze, jakim był komunistyczny wywiad, podległy najpierw Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później MSW (...). Bagieński potwierdził, że wywiad między innymi zajmował się głównie szpiegowaniem emigracji politycznej w Londynie i w Paryżu, mniej zaś zajmował się przeciwnikami militarnymi, bo w tej dziedzinie miał ograniczone możliwości" - powiedział dziennikarzom przewodniczący jury, historyk prof. Antoni Dudek.

W obszernym dwutomowym dziele Bagieńskiego - doktora historii, który na co dzień pracuje w Archiwum IPN - czytamy, że wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. "Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu" - napisał Bagieński.

Reklama

W publikacji autor przedstawił pierwsze 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucję jego struktury organizacyjnej, cele i obszary działania, metody pracy, a także funkcjonariuszy i ich agentów.

W kategorii najlepszej książki naukowej dotyczącej historii Polski wyróżniono ponadto książkę Jana Pisulińskiego "Akcja specjalna +Wisła+" oraz książkę Andrzeja Zawistowskiego "Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL".

Konkurs organizowany jest przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury po raz jedenasty. W tym roku wydawnictwa i rektorzy szkół wyższych zgłosili do konkursu 89 publikacji. Wyboru najlepszych publikacji dokonało jury złożone z wybitnych polskich historyków oraz czytelnicy w plebiscycie internetowym.

Podczas uroczystości wręczenia nagród ogłoszony zostanie również m.in. twórca najlepszej popularnonaukowej książki historycznej roku.