Zabytkowe kamienice w Olsztynie dzięki mieszkańcom odzyskują dawny blask. Pod nadzorem konserwatorów, renowacji poddawane są zarówno elewacje, balkony, jak i klatki schodowe. Urzędnicy rozpoczęli przyjmowanie wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Jak powiedział PAP w poniedziałek Patryk Pulikowski z biura komunikacji i dialogu obywatelskiego urzędu miasta w Olsztynie, rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które będą realizowane w 2017 r. przy olsztyńskich zabytkach.

Z dofinansowania prac mogą skorzystać wyłącznie właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, posiadający aktualne dokumenty w postaci m.in. kosztorysu, pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia budowlanego lub pisemnego potwierdzenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku konieczności uzyskania takiego pozwolenia - wyjaśnił Pulikowski.

Wnioski przyjmowane są do 15 grudnia w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna; można je przesyłać drogą pocztową na adres urzędu.

W ostatnich latach wiele zabytkowych kamienic w Olsztynie zostało poddanych renowacji. Właściciele mieszkań w zabytkowych kamienicach przeprowadzają remonty eksploatacyjne wynikające z użytkowania i służące zachowaniu dobrego stanu technicznego budynku. Wspólnoty przeprowadzają także rewitalizacje zabytkowych części budynków, chcąc przywrócić im oryginalny wygląd.

Jak poinformował PAP rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Bartłomiej Skrago, wnioski na przeprowadzenie prac w zabytkowych budynkach składają zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i właściciele odrębnych mieszkań w tych wspólnotach.

Wnioski dotyczą m.in. rozbiórki balkonów, kolorystyki elewacji, są także pozwolenia na remonty dachów i wymianę obróbek blacharskich, rynien czy przemurowywania kominów. Takie prace, choć należą do prac technicznych, także wpływają na estetykę i wygląd budynku. Chcąc przywrócić kamienicy pierwotny wygląd np. na klatkach schodowych czyli częściach wspólnych kamienicy, mieszkańcy starają się o możliwości przeprowadzenia badań konserwatorskich wewnątrz budynku, rewitalizacje balustrad, malowideł, dekoracji i zdobień na ścianach w klatce schodowej.

Jak dodał Skrago przeprowadzane przez mieszkańców i wspólnoty remonty należą do długich procesów inwestycyjnych, bo zależą w dużej mierze od możliwości finansowych.

W Olsztynie kamienice zabytkowe, w których przeprowadzono rewitalizację lub remonty znajdują się m.in. w Śródmieściu i na Zatorzu. Kamienice przy ulicach Mickiewicza, Kętrzyńskiego, Jagiellońskiej czy Okrzei pochodzą z końca XIX wieku lub przełomu XIX i XX wieku.

Jak podało PAP biuro prasowe warmińsko-mazurskiego urzędu marszałkowskiego w latach 2007-2013 na rewitalizację zabytków w Olsztynie przeznaczono nieco ponad 37 mln zł unijnego dofinansowania, w tym na blisko 11,5 milionów złotych na rewitalizację kamienic. Jak podają urzędnicy konkurencja w konkursach o unijne środki na rewitalizację była duża, jednak wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, a umieszczone na listach rezerwowych otrzymały pieniądze.